fbpx

Vi har en gammal bakugn från 1900 med 5-6 lager färg. Den översta färgen är blankt blå och målades sannolikt vid en större renovering på 60-talet. Vi har låtit återinstallera en vedspis framför bakugnen. Teglet runt vedspisen är putsat med kalkbruk. Hur råder ni mig att göra med befintlig färg och vilken färg bör jag använda nu? Jag vill ju gärna att ytskikten på bakugnen och det som nyligen murats upp stämmer överens med varandra. Det skulle också vara bra med en färg som går att torka av. Som synes på bilderna finns ingen möjlighet att sätta kakel eller annat stänkskydd. Undrar också hur jag bäst spacklar kalkbruket för att få detta mer jämt. Bakugnens yta är mycket jämn.

Jag har provat att skrapa bort färglagren på bakugnen och kommer då ner till en yta med lite mer struktur på och en tunn vit färg.

Svar:

Börja med att tvätta av den målade ytan. Måla sedan med en linoljefärg, följ färganvisningen från fabrikanten med grundning och följande strykningar. Nyputsade ytorna skulle fungera med en emulsionsfärg som fyller upp det grova i putsen. Försök att undvika spackel på ytorna, måla hellre flera lager med emulsionen. Avsluta eventuellt med linoljefärg.

keyboard_arrow_up