fbpx

Magasin i kvarteret Valkyrian

  Län: Västra Götaland
Ort: Lidköping

Magasinsbyggnader är ett karaktäristiskt inslag i Lidköpings stadsbyggnadshistoria som vittnar om spannmålshandelns betydelse. Längs Särnmarksgatan, kvarteret Valkyrian, finns en sammanhängande rad magasin från 1800-talet, vilka är några av få kvarvarande i staden. De hotas nu av rivning, trots att de är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i gällande detaljplan samt ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Detaljplan: https://karta.goliska.se/Detaljp/337_Plankarta_och_planbeskrivning.pdf

Det kommunala bostadsbolagets hemsida: https://www.bostaderlidkoping.se/om-oss/projekt/nya-lagenheter-i-centrum/

Meny