fbpx

Vi har ett torp från tidigt 1800-tal som vi planerar att bygga ut. Huset har sjunkit en del, framförallt på ena kortsidan, där vi också planerar att bygga en utbyggnad som börjar med en ”länk”.

Omgivningen är framförallt lera och sand. Det finns även en bäck på samma sida som det har sjunkit, ca 10-15 m ifrån husets kortsida. Bör vi se till att höja upp huset inför att vi bygger denna utbyggnad? Vi har fått delade meningar från hantverkare. En del säger att ”huset redan har satt sig och det inte spelar någon roll” medan en annan säger att ”det kan vara bra”.

Hur ska vi tänka här? Vi har aldrig lyft ett hus själva och skulle inte våga det heller tyvärr. Vi vill gärna spara pengarna till annat men är vi ”dumsnåla” då och gör huset en otjänst för framtiden? Vi kommer oavsett tömma hela stugan och gräva ur och göra ny grund i form av ”modern mullbänk” med hasopor. Vi kommer även att stabilisera marken mot bäcken innan det nya bygget.

Svar:

Hus på lös mark som sand och jord är mer utsatta för sättningar. Vid extrem väderlek som hundraårsregn eller översvämningar kan markens bärighet ändras.  Det kan också vara svårt att veta om det är en pågående sättning eller om huset ”har satt sig klart”. För att vara säker måste man mäta över tid. Men om ni nu gör markförstärkning får man förutsätta att risken för sättningar ändå minskar.

Frågan om ni bör lyfta huset är beroende på hur mycket det har satt sig och vad ni själva tycker är acceptabelt. Kanske tycker en framtida köpare att lutande golv minskar värdet? Nu när ni har tömt huset och grävt ur grunden är det ju annars ett bra tillfälle att lyfta. Det är inte jättekomplicerat, man gör det i viss mån när man byter hela syllstocksr vilket inte är helt ovanligt. Men ni bör anlita en erfaren timmerman för jobbet. Era länsombud vet vem ni kan anlita i er region.

keyboard_arrow_up