fbpx

Lukt i huset – dålig ventilation?

Hej!
Bor i ett hus stenhus fr 1908 som inte är isolerat. Har en luftspalt mellan två tegelväggar.
För ett par år sedan märkte jag en lukt som inte funnits tidigare. Den sätter sig även i kläder m m. Min mamma bodde här från 1956 till 2018 då hon gick bort. Efter det var det ingen som bodde i huset på heltid men jag bodde här några dagar varje månad. Jag tog över huset och har bott här sedan 13 mars 2020 då pandemin bröt ut.
Från början värmdes huset upp av oljepanna men för ca 18 år sedan byttes det till fjärrvärme.
Efter det är den gamla källaren fuktig och inte alls torr då det inte blir spillvärme från fjärrvärme.
Fönsterna är gamla två-glasfönster.
Börjar bli orolig för vad som hänt/händer med det gamla huset!

Svar:

Som du redan har konstaterat beror den dåliga luften högst sannolikt från den ökade fuktigheten efter demonteringen av oljepannan. Fuktiga material avger mer lukt än torra, framför allt organiska material. Oljepannan gav inte bara spillvärme utan bidrog i ganska hög grad till ventilation eftersom elden behöver syre och därmed suger luft från utrymmet. Vidare gjorde oljeeldningen att skorstenen hölls varm vilket bidrog till ventilerande, termiska stigkrafter i murstocken och spillvärme på vinden.

Idag är det inget alternativ att återinstallera en fossileldad panna men miljövänliga pelletspannor ger samma fördelar för inomhusklimatet. Även avfuktare gör jobbet även om de inte ventilerar i samma utsträckning och dessutom kostar i drift och service. Däremot botar dessa installationer bara symptomen men inte orsaken – att fukt kommer in i konstruktionen.

Det är viktigt att grunden inte får fukt för mycket från utsidan, till exempel regnvatten från tak och stuprör som mynnar intill grunden, marklutning mot huset eller andra fuktorsaker. Det kan också komma fukt från marken under huset om det är byggt på fuktig mark. Om grunden under mark också är murad i tegel, vilket förekommer i de sydliga landskapen under den här perioden, är det tyvärr  svårare att få det torrt eftersom tegelmurverk lättare transporterar fukt än cementsten, betong eller natursten. Murverket i sig kan skyddas mot tegelvittring genom en så kallad offerputs av kalkbruk. Om grunden fortfarande är fuktig efter att ovanstående fuktkällor utifrån har åtgärdats kan det vara aktuellt med en dränering och eventuellt isolering runt grunden.

Vid installation av bergvärme eller fjärrvärme är det viktigt att se till att ventilationen inte stannar av. Eftersom det var torrt när oljepannan var i drift kan man kompensera med lite uppvärmning i källaren och eventuellt frånluftsfläkt med lågt flöde i den gamla  skorstenskanalen. Det kan också behövas tilluftsventiler i källarmuren.

Vissa material som till exempel porösa träfiberskivor kan börja lukta om de har varit fuktiga. Tyvärr kan lukten hänga kvar även när det har blivit torrt och vissa material kan behöva bytas.

Kontakta dina länsombud för tips om kunniga konsulter i ditt län.

keyboard_arrow_up