fbpx

Luftspalt/spikläkt på timmerhus… eller inte…

Frågeställare: Erik
Hej, äger ett gammalt hus med timmerstomme som är klätt med ytterpanel, men där en del panel behöver bytas ut (förstörd av solen, inte fukt). Tänkte samtidigt passa på att sätta vindpapp mellan timmer och ytterpanel för att minska draget inomhus. Min fråga är om jag kan använda den vindpapp som säljs i vanlig butik (bitumen)? Alt vindskyddsväv (Tyvek)? Ska jag i så fall ha luftspalt? Alla moderna instruktioner säger spikläkt… alla äldre säger inte. Finns det något rätt sätt?

Svar:
Vindpapp mellan stomme och panel utan luftspalt är en väl beprövad konstruktion. Och tack vare den minskade luftrörelsen sannolikt också energisnålare är en konstruktion med luftspalt. Men om du använder plastfärg eller annan tät färg behöver du ändå luftspalt eftersom fukten annars inte vädrar ut lika bra. I de sammanhangen är slamfärg bäst. Om du använder klassisk vindpapp eller vindtät duk är nog hugget som stucket. Vindpappen kan bli uttorkad och porös efter många år men vi vet inte än hur den syntetiska duken uppför sig över tid.

keyboard_arrow_up