Frågeställare: Stephanie
Hej! Vi har precis lagt om yttertak och undertak i vårt gamla hus, innan var det takspån och sen tegelpannor, nu är det råspont och tegelpannor, vi har en duk på råsponten som andas. Men nu undrar jag om det behöver vara luftspalt mellan isolering och råsponten på ”insidan” För jag tror nämligen inte att det är det och det är isolerat upp till nocken. Vi fick lägga om taket pga att det läckte in. Men det var bara på ett ställe, det har inte bildats mögel, utan det är en torkad fuktskada. Så det är bra ventilerat. Huset är också varmt tycker vi?! På insidan är det panel och ser ut som en slags pappduk bakom panelen. Så hur fungerar det? Behövs det luftspalt eller inte? Mvh Stephanie

Svar:
Isolering upp i nock är alltid lite tekniskt problematisk eftersom det inte går att inspektera och en liten skada kan växa till sig utan att det märks innifrån. Såna här konstruktioner vill man ju att de skall vara felsäkra över lång tid. Därför rekomenderar vi i regel att isolera med en liten inspekterbar hanbjälksvind högst upp och gärna dito kattvindar längs sidorna som är förbundna med en luftspalt längs takfallet.

Om ni har använt hygroskopisk isolering som cellulosafiber eller motsvarande är det många tillverkare som godkänner konstruktioner utan luftspalt och det är också en vanlig konstruktion i de nedre taktelarna i äldre hus. Men då var också isoleringen i regel tunnare, med sämre isoleringsmaterial (såg- kutterspån) och det fanns alltid en hanbjälksvind. Därmed var det inte lika känsligt för kondensbildning i isoleringen. Med dagens isoleringstjocklekar och isolering upp i nock vill man inte riskera kondensbildning i isoleringen och därför måste det finnas en ångspärr på insidan. Det är viktigt att den är sakkunnigt monterad så att det inte finns små springor eller håligheter där den varma inomhusluften kan pysa upp i isoleringen och kondensera.

Om ni har isolerat med mineralull eller motsvarande krävs en luftspalt längs takfallet och helt tät duk på insidan eftersom mineralullskonstruktioner annars ackumulerar fukt.