fbpx

Luktproblem i torpet!

Frågeställare: Linn Alehed
Vi bor i ett gammalt hus med krypgrund, daterat 1918 ( men förmodligen äldre enligt tidigare ägare). Vi har problem med en säregen ”sommarstugelukt”, som sätter sig i kläder och dylikt. Vi har gått igenom alla stadier av oro när vi befarade att vi hade omfattande mögelproblem i grunden. Så är inte fallet, enligt den firma som undersökt grunden, utan orsaken till lukten är att delar av vår grund behandlats med cuphrinol. Stämmer detta tror ni? Och de två stora frågorna: är detta ett hälsoproblem för oss (tänker främst på vårt lilla barn) samt går det göra något åt lukten? Vi har idag en luftavfuktare som skapar undertryck i grunden, och lukten har mildrats men finns fortfarande kvar.

Svar:
Cuprinol var tidigare ett träbehandlingsmedel som innehöll giftiga ämnen och luktade karaktäristiskt. Lukten av cuprinol sitter kvar även om den blir svagare med åren. Antagligen kan man få bort mycket av lukten om man byter ut de behandlade delarna och er åtgärd att skapa undertryck i grunden är bra. Om ni vill veta mer om eventuella hälsorisker tycker jag ni skall vända er till kommunens miljö- och hälsokontor. Om de inte vet själva bör de rimligen kunna hänvisa vidare.

keyboard_arrow_up