LM Ericsons f.d. kabelfabrik i Älvsjö

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 17-11-2014

Fabriks- och kontorsbyggnad uppförd i tre etapper mellan 1954 och 1965. Byggnaden har förändrats genom mindre om- och tillbyggnader både interiört och exteriört. Byggnaden är av Stockholm stadsmuseum grönklassad vilket innebär att det är en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och/eller konstnärlig synpunkt. LM Ericsson etablerade sig på platsen 1909 och området har kompletterats med nya kontors- och industrilokaler fram till 1990-talet. Totalt finns idag ca 93 000 m2 kontors- och verksamhetslokaler i hela området. Flertalet av fabriksbyggnader är idag tomställda medan kontorsbyggnaderna innehåller olika verksamheter. Kontorsbyggnaderna föreslås bevaras för att främja arbetsplatser i enlighet med Söderortsvisionen.

Externa länkar
Rivningen av Kabelverket sprider byggdamm över stora områden! | 19 mars 2016
AIX Arkitekter: Antikvariska underlag inför exploateringa av kvarteret Kabelverket
Stockholms stad: Älvsjö Kabelverket
Stockholms stad: Detaljplan 1, Kvarter Kabelverket