fbpx

Ljungagården och Magnehill

Län: Örebro
Ort: Lindesberg

Två tidstypiska byggnader, Ljungagården och Magnehill från 1910-talet är hotade av rivning trots att de är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. Kommunen planerar för en storskalig förtätning.

Dessa rivningshotade byggnader är typiska exempel på vår tids kommunala planeringar. Respekten för kulturarvet och orternas historia bevakas inte tillräckligt på kommunal niva, kunskapen och viljan att ta hand om äldre hus i storskaliga exploateringsprojekt saknas och inget står emot byggherrarnas vinstintressen. Istället borde de äldre husen ses som resurser och ingå i förutsättningarna för projekten.

MKB för detaljplan Bågen 2024-02-09

Detaljplan för kvarteret Bågen 1 m.fl.

Rivningslistan om Ljungagården

Rivningslistan om Magnehill

keyboard_arrow_up