Liten skada kan snabbt bli stor – Så här skyddar du stugan

Sprickor i skorstenen upptäcks bara på nära håll. Foto: Hugo Kjellman

Fritidshus står obebodda och utan tillsyn större delen av året. Små skador – som man normalt upptäcker i tid hemma – kan på fritidshuset leda till stora skador som man upptäcker först efter vintern. Här har vi listat ett antal kontrollpunkter, en minneslista, som man kan gå igenom för att undvika obehagliga överraskningar. 

Kontrollera skorsten och tak. Klättra upp på taket och besiktiga skorstenen. Sprickor i murverk och plåtbeslag som inte sluter tätt upptäcker man bara på nära håll. Fotografera gärna så att du kan jämföra mellan inspektionerna om sprickor blir större eller om fogbruket vittrar. I hus där man inte eldar regelbundet med olja eller ved kan vatten och snö i kombination med frost orsaka sprickor i skorstensmuren. Saknas permanent regnskydd i form av en skorstenshuv och sommarhuset ska stängas för vintern bör man täcka skorstenen med en stadig skiva, gärna nedtyngd av en sten. Lägg reglar eller klossar under för att tillgodose luftning. Hönsnät hindrar fåglar att sätta bo i rökgångar och ventilationskanaler.

Inspektera att alla plåtbeslag är hela och sitter fast, snö och is kan rubba dem ur sitt läge. Kontrollera alla plåtbeslag på skorstenskrön, runt skorstensgenomföringen och andra öppningar i taket, längs nock och vindskidor samt i möten mellan takfall. Byt skadade takpannor och inspektera samtidigt undertaket. Om takpappen känns porös är det sannolikt dags att byta. Rensa hängrännor och lövsilar vår och höst, och oftare vid behov. Gå ut och titta när det regnar så ser du om avrinningen på taket fungerar och om vattnet rinner bort från huset. Gå upp på vinden och inspektera yttertaket inifrån, kontrollera eventuella läckor, fuktskador och mögelfläckar. För att konstatera om fuktskadan är aktiv eller gammal kan man rita in konturen med blyertspenna och upprepa inspektionen vid ett senare tillfälle. Eventuella fläckar kan också vara mögel. Var uppmärksam på lukt, även om vissa mögelsorter är luktfria. Om huset används på vintern är en vanlig orsak till mögelpåväxt att varm och fuktig inomhusluft läcker upp på vinden och kondenserar mot yttertaket. Andra orsaker kan vara uttjänt underlagspapp eller för låg luftomsättning, främst på modernare hus där takkonstruktionen som helhet är tätare. Om vinden är inredd med isolering längs takfallen kan yttertakets insida inte inspekteras. Man få då lägga mer krut på den utvändiga inspektionen. Här får inga läckor uppstå! Den stora vindsvolymen kan inte längre jämna ut skillnader i fuktighet och temperatur och påfrestningen vid isoleringen mot yttertaket blir därför större, till exempel mellan takfall i söder- respektive norrläge. Lyft därför på flera takpannor fördelat över hela takytan – på båda sidorna.

WC-borsten passar perfekt när du ska rensa hängrännan. Foto: Stephan Fickler

Håll grunden torr. Alla husgrunder, från källare till plintgrunder, ska vara så torra som möjligt. Marken ska alltid slutta från huset, minst någon meter ut från byggnaden och marknivån vid grunden bör vara minst 20 centimeter lägre än träfasaden. Regnvatten från tak bör ledas vidare längs diken eller markavlopp. Vattentunnor vid fasaden bör ersättas med säker avrinning bort från huset när man lämnar fritidshuset för säsongen. Tät växtlighet, redskap och andra föremål intill huset hindrar uttorkning av fasaden genom väder och vind vilket leder till fuktskador. Se till att ventiler och gluggar är försedda med nät så att inte djur kan ta sig in. Förvara inte organiskt material som gamla tidningar, textilier, trä med mera i krypgrunder eller fuktiga källare. Källargluggar eller ventiler i ouppvärmda utrymmen bör principiellt vara öppna under den torra delen av året, dvs under vinter och vår och stängda sommar och höst. Varm och fuktig sommarluft kyls annars ner i den kalla källaren/grunden och kondenserar. Förhållanden varierar dock och vid osäkerhet kan man mäta den relativa fuktigheten med en enkel hygrometer för att ta reda på tillståndet i den egna källaren/grunden. All vädring av bostadsutrymmen under den varma perioden bör göras tidiga morgnar då den relativa luftfuktigheten har sitt lägsta dygnsvärde.

Skydda huset mot mögel. Ett tillbommat och ouppvärmt hus löper stor risk att drabbas av mögel. En stödvärme på minst 5 grader minskar risken betydligt då det ger en svag uttorkning och en viss luftomsättning. Låt alla innerdörrar, garderobsdörrar och luckor stå öppna och förvara textilier luftigt – spänn upp några tvättlinor och häng dem över. Mögel lever på organiskt material. Smuts är ofta organiskt och binder dessutom fukt. Därför är det viktigt att städa ordentligt. Lämna inte heller kvar mat i hyllor och skåp, ta bort krukväxter och ved inomhus. Detta minskar också risken för skadedjur, städa ur hela köket – spisen, kylskåpet, köksfläkten osv. Ju renare du har desto mindre anledning får djur att ta sig in i stugan.

Undvik vattenskador. Se över vattenfyllda radiatorer, kranar och rör. Läckage och dropp kan ge fuktskador, framför allt i sommarhus. Smörj elementventilerna och avlägsna eventuell ärgning. Ett vanligt problem som uppstår under vintern är frysskador i blandare och vattenrör. Stäng av vattnet, öppna alla kranar och töm vattenlåsen. Slutligen – alla hus är unika, ändra inte på det som visat sig fungera över tid. Tänk på att det som fungerar i det ena huset kanske inte fungerar i det andra. Intervjua tidigare ägare om underhållsrutiner och regelbunden tillsyn.

Läs mer om handfasta tips i Byggnadskultur nr 3 2009 i artikeln »Huspärm som håller ordningen«.

Stephan Fickler

1/2010