Linoljefärg och behandla bjälkar badrum

Som foder/salning kring fönstren har jag obehandlade lister som jag tänker måla med linoljefärg. Det behöver spacklas en del (både spikhål och ett par större ojämnheter vid nån kvist) och jag har linoljespackel till det. Borde jag spackla direkt på träet eller är det bättre att måla ett varv först och sen spackla?
I taket så har jag två av de ursprungliga takbjälkarna synliga. Det är bra ventilation i badrummet men det blir ju fuktigare än i ett vanligt rum. Borde jag behandla bjälkarna på något sätt som skydd för fukten? Linolja?

Svar:

Grunda innan spackling, annars suger träet ur bindemedlet i spacklet. Och så släpper spacklet efter något år. Bra om man schellackerar innan grundning också. Då man ser var kvistarna är. Sen handlar det om att varje färgskikt får torka ( härda ) mellan strykningarna. För att komma ifrån matta fläckar kan man tillsätta lite extra linolja i färgen vid sista strykningen.

Gällande takbjälkarna så ”andas” träet bäst om det lämnades obehandlade. Eventuell tillfälligt hög luftfuktighet kan vädra ut lika fort som den sugs in. Ett argument för att måla dem med linoljefärg vore att de blir enklare att torka av.  Men man kan också välja att måla vid ett senare tillfälle då man vet om det är ett problem eller inte.