fbpx

Linnévägen 2-22, Brantingvägen 1-23 och Brantingvägen 2-24, Olofström


Radhus på Brantingvägen, ritade av arkitekt Nils Grafström. CC BY-SA 4.0

Län: Blekinge
Ort:
Olofström
Datum:
2023-05-29

Olofströmshus har lämnat in ansökan om att byta de ursprungliga sidohängda kopplade träfönstren till nya aluminiumbeklädda vridfönster. Fastigheterna Holje 167:1, Holje 172:1 och 174:1 uppvisar en exteriört mycket välbevarad särpräglad 1950-talsarkitektur. I ett tidigare kulturmiljöprogram har man understrukit att området bör q-märkas i detaljplan.

Ur Kulturmiljöprogram Olofströms kommun, sid. 63

Kulturhistoriskt värde

Området har med sin välbevarade, tidstypiska arkitektur ett betydande miljömässigt och kulturhistoriskt värde. Bostadsbebyggelsen uppfördes av det kommunala bostadsbolaget och representerar en ny fas i bostadsbyggandet i Olofström, då allmännyttan alltmer tog över brukets gamla roll för bostadsförsörjning. Stenkällaren har som ett av de få bevarade spåren av Holje by ett bevarandevärde.

Rekommendationer

Radhusen bör i detaljplan eller i områdesbestämmelser förses med q-märkning för att skydda den stilfulla arkitekturen i husens exteriör och den enhetliga karaktären i området. Lamellhusen bör förses med varsamhetsbestämmelser för att bevara den lätta 50-talskaraktären. Stenkällaren är idag skyddad som kulturreservat i en detaljplan från 1953. Vid ny planläggning bör även den skyddas med q-märkning.”

Läs hela dokumentet här

Protokoll Olofströms kommun Bygg- och trafiknämnd 2023-05-17

Press

”Kulturstrid under uppsegling – fönsterbyte i kulturbyggnader kommer att överklagas”, Blekinge Läns Tidning 2023-05-26

keyboard_arrow_up