Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 21-06-2011

Djurgårdens hembygdsförening har överklagat Stockholms kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan för Konsthallen 2, innebärande rivning av restaurang Lindgården och uppförande av hotell. Föreningen har alltsedan 1994 agerat till stöd för Lindgårdens bevarande och upprustning.

Uppdateringar
17-08-2011
Rivningen av restaurangen är nu nästan helt genomförd. Läs mer i DN.