fbpx

Liljeholmsbadet till Högsta domstolen

Aktuellt, Blogg, Nyheter
Liljeholmsbadet sett från Liljeholmsbron, Stockholm. Foto: Holger Ellgaard 2009, CC BY-SA 3.0

Nu ska den fleråriga kampen om Liljeholmsbadets (Södermalm, Stockholm) framtid avgöras i Högsta domstolen, det rapporterar Dagens Nyheter.  Svenska byggnadsvårdsföreningen har skickat in flera skrivelser i ärendet och badet finns sedan tidigare med på Gula listan.

Liljeholmsbadet, ritades av den legendariske Uppsala-arkitekten Gunnar Leche på 1930-talet. Det är den enda kända byggnaden av arkitekten i Stockholm och stadens sista flytande badhus. Efter att Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik överklagad beslutet i Mark- och miljödomstolen tar nu Högsta domstolen upp målet.

En samlingsplats för dem med funktionsvariation

Liljeholmsbadet har under åren utgjort en viktig samlingsplats och ett andrum för föreningar med medlemmar med funktionsvariation samt äldre och besökare med rörelsehinder. Tack vare Liljeholmsbadets storlek och särskilda funktionsanpassningar som vattnets temperatur, räcke runt bassängen, låga trappsteg och sittlift har dessa besökares behov kunnat tillgodoses.

Liljeholmsbadet tog vid tiden för nedläggningen emot ca 55 000 besökare per år. Liljeholmsbadet stängdes år 2016 då Stockholms stad ansåg att det var i för dåligt skick för att nyttjas. Det har sedan dess stått och förfallit och har i dag kraftig slagsida.

Badet är grönklassificerat av stadsmuseet, nivån under byggnadsminne, vilket innebär att byggnaden bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och bedöms vara ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Skönhetsrådet har tidigare i samband med en motion om att byggnadsminnesförklara Liljeholmsbadet påtalat att Liljeholmsbadet borde få någon form av kulturskydd.

Redan samma år som badet stängdes, 2016, startade föreningen Liljeholmsbadets vänner en namninsamling för bevarandet av badet och på kort tid fick man ihop 3 500 namn.

Liljeholmsbadets vänner har outtröttligt arbetat för att badet ska få finnas kvar. Här delar man ut flygblad och information intill badhuset. Foto: Privat

”Unik badanläggning”

– Stämningen var oerhört uppgiven, det här var ju Vårt, Stockholmarnas bad. Med namninsamlingen väcktes ett hopp, vi såg ju att folk brydde sig, de månar verkligen om sitt bad, har Marion Sundqvist, ledamot i föreningen Liljeholmsbadets vänner, tidigare berättat för Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Badets tidigare badmästare sedan 25 år, Imre Nagy, instämmer,

– Detta är en helt unik badanläggning, något liknande finns inte i Sverige, kanske är det till och med världsunikt. Men det handlar inte bara om ett badhus, det här är ett stycke värdefull kulturhistoria. Liljeholmen är en gammal arbetarstadsdel där det tidigare fanns industrier och små lägenheter där industriarbetarna bodde, utan badrum. Då gick man till det här badet istället. Det hör till Södermalms historia, till Stockholms, till Sveriges!

keyboard_arrow_up