Liljeholmsbadet, Stockholm

Liljeholmsbadet sett från Liljeholmsbron, Stockholm. Foto: Holger Ellgaard 2009, CC BY-SA 3.0

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 16-12-07

Liljeholmsbadet är en byggnad som har grönklassats enligt Stockholms stadsmuseums bedömning. Sedan stängningen, har förfallet fortsatt. En ifrågasatt undersökning om reparationskostnaderna har gjorts, badet har även varit till salu men inte fått någon köpare. Liljeholmsbadet har under alla år varit en viktig och hälsofrämjande mötesplats för många äldre i staden.

Läs Svenska byggnadsvårdsföreningens skrivelser

Uppdatering 2022-11-14

Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik ges klagorätt.

Uppdatering 2021-10-08

Länsstyrelsen i Stockholm avslår samtliga 24 överklaganden.

Uppdatering 2021-09-25

Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig i ärendet och hänvisar till tidigare gjorda skrivelser.

Uppdatering 2021-07-05

Svenska byggnadsvårdsföreningen har överklagat Stadsbyggnadsnämndens beslut om rivning.

Uppdatering 2021-03-08
Frågan om rivning är åter aktuell, men nu har Skönhetsrådet opponerat sig. I ett remissyttrande till stadsbyggnadsnämnden ställer de sig kritiska till rivning, och menar att någon motsvarande anläggning inte finns i Stockholm.

Interna länkar

Sveriges sista flytande badhus rivningshotat

Skriv på protestlistan senast 9 juni

Byggnadsvårdsföreningen säger nej till rivning

Liljeholmsbadet och Nitrolack ska rivas

Rivningsbeslutet överklagat

[…] det enda återstående alternativet är en rivning, men med möjlighet till återuppbyggnad

Badet ska rivas

Externa länkar

Besked från Stockholms stad: Liljeholmsbadet rivs

Staden backar inte om Liljeholmsbadet: ”Bortom all räddning”

Klubbat: Liljeholmsbadet ska rivas – men delar kan återanvändas

Utredning om Liljeholmsbadet sågas

Skönhetsrådet kritisk till rivning av Liljeholmsbadet

Sista striden om Liljeholmsbadets framtid

Reportage från 1992

Insändare: ”Stoppa rivningsplanerna – vi vill ha vårt bad tillbaka”

Debatt: Vi måste göra om och göra rätt

Rädda Liljeholmsbadet – till hälften av fastighetskontorets beräknade kostnader

Ingen k-märkning – nu säljs Liljeholmsbadet | Södermalmsnytt 9 jan 2018

”Bevara Liljeholmsbadet!” | Bättre Stadsdel 30 sept 2016

Att panikstänga Liljeholmsbadet väcker frågor | SVD 29 aug 2016

Badchocken: Liljeholmsbadet stängs – troligen för gott | Vi i Solna 17 aug 2016

Namninsamling Bevara Liljeholmsbadet

Artikel i Dagens nyheter

FB-grupp Rädda Liljeholmsbadet nu!

FB-grupp Liljeholmsbadets Vänner

Datum: 2016-12-07

Det populära pontonbyggda Liljeholmsbadet från 1930-talet hotas av rivning efter att det plötsligt stängts då stora underhållsbehov konstaterats föreligga. Vi har därför idag den 7 dec 2016 placerat Liljeholmsbadet på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula lista över hotade kulturmiljöer. / PS