fbpx

Län: Dalarna
Ort: Mora

Den så kallade Lejonvillan föreslås att rivas. Byggnaden ägs sedan 1995 av Mora kommun. Anledningen till att man vill riva, är att ingen permanent verksamhet finns i byggnaden samt att man vill göra plats för framtida exploateringar i området. Villan byggdes 1920 av JH Munktells pappersfabrik i Grycksbo, för skogsinspektör Johannes Simeon Fried (1888-1962). Fried, som var från Mora, arbetade med införskaffande av råvaror till pappersfabriken i Grycksbo. Den är inte utpekad i kulturmiljöprogrammet från 1991, men däremot är den en av flera byggnader som föreslås att tas upp i en uppdaterad version av programmet. Länsstyrelsen undersöker nu möjligheterna att förklara villan som byggnadsminne. Om det inte går igenom, är det sannolikt att byggnaden kommer att rivas. Det finns en stor opinion i Mora mot rivning.

keyboard_arrow_up