fbpx

Län: Dalarna
Ort: Mora

Den så kallade Lejonvillan föreslås att rivas. Byggnaden ägs sedan 1995 av Mora kommun. Anledningen till att man vill riva, är att ingen permanent verksamhet finns i byggnaden samt att man vill göra plats för framtida exploateringar i området. Lejonvillan uppfördes 1921 som bostad för VD till Ryssa Elverk. Den är inte utpekad i kulturmiljöprogrammet från 1991, men däremot är den en av flera byggnader som föreslås att tas upp i en uppdaterad version av programmet.

Meny