fbpx

Län: Skåne
Ort: Båstad

Uppdatering 2023-09-06

Trappan har förfallit under många år, men tack vare en namninsamling som startade sommaren 2020, kunde ett intresse att bevara den påvisas.
En föreningen bildades för bevarande och försökte samarbeta med kommunen för att genomföra en renovering.
Finansieringen blev lyckad med både bidrag från föreningen och kommunens. Även länsstyrelsen bidrog med 500.000 kr.
Trappan renoverades med antikvarisk hjälp under 2022-2023 och invigdes nu i september i ett fantastiskt fint skick.

Uppdatering 2021-07-22
En projekteringsplan har arbetats fram av Föreningen Lejongapstrappan och kommunens tekniska avdelning. Totalkostnad och ambitionsnivå för projektet kommer att fastställas under hösten.

Lejongapstrappan
En ny epok för Båstad startade vid 1900-talets sekelskifte när Ludvig Nobel, trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin och hovjuvelerare W.A. Bolin köpte stora markområden väster om kyrkan i Båstad. Deras ambition var att skapa natursköna boendemiljöer och anlägga trädgårdar. Idéerna präglades av nationalromantiska stilideal, men också andra stilriktningar kom efter hand att ta plats. Landskapsarkitekten Rudolf Abelin fick uppdraget att sammanbinda den tilltänkta villastaden Nobelica med stranden. Detta skulle göras genom en förnäm trappanläggning. Abelin var inspirerad av den italienska renässansens trädgårdar, något som tydligt kom att märkas i det vackert terrasserade trappverket med damm och springvatten i form av ett lejongap. Ett mindre kringliggande parkområde omgärdade konstruktionen som också försetts med sittplatser där utsikten mot Laholmsbukten och Strandpromenaden kunde avnjutas. Lejongapstrappan med kringliggande anläggning stod klar 1908. Sedan dess har trappan varit en naturlig vandringsväg för boende och turister. Byggnadsverket är fortfarande unikt i Sverige och utgör en viktig del av kulturarvet från den tidens Båstad och semesterortsideal, men håller nu på att förfalla.

Trappan ingår i ett område utpekat som riksintresse, och är även beskrivet i stadsplanen som ett historiskt viktigt område. Läs mer på www.lejongapstrappan.se.

En namninsamling för bevarande av trappan finns, liksom Facebookgruppen ”Rädda Lejongapstrappan”

 

keyboard_arrow_up