Lärarvillor, Åkaregatan 9 & 11, Hässleholm

Län: Skåne
Ort: Hässleholm
Datum: 21-09-2017

Kommunen vill riva de två vackra och kommunägda lärarvillorna belägna vid entrén till den sk Hembygdsparken, för att ge plats åt två flerfamiljshus. Parkvillan med adress Åkaregatan 11, det mest i ögonfallande husen av de två, byggdes 1916 och blev hem åt skolläraren Eric Carlsson som även var lokalredaktör i Hässleholm för tidningen Sydsvenskan. Idag finns här lokaler för Anonyma alkoholister, men huset har under många år huserat olika kommunala verksamheter och bland annat varit fritidshem. Åkaregatan 9, senast Lilla Mats fritidshem, byggdes 1923, också som lärarbostad åt läraren Libert Johnsson.

Kommunen själva hävdar att husen är uttjänta och att de därför inte ser några möjligheter att bevara dem. Någon professionell besiktning av husens skick har dock inte skett och en okulär besiktning från utsidan talar ett annat språk. Husen förefaller istället närmast ovanligt både välhållna och välbevarade.

Ibland fattas beslut hastigt och utan närmare eftertanke på konsekvenserna eller på alternativa vägval. Så förefaller ha skett i Hässleholm. Kanske beror det på att man saknar tillgång till expertis på området då man varken har egen stadsantikvarie eller stadsarkitekt. Då kan perspektivet lätt bli för snävt.

Men ännu är inget rivningslov insänt eller beslut fattat. Så fortfarande finns det tid att tänka om. Hässleholm är en stad som historiskt navigerat förhållandevis klokt genom de rivningsvågor som sköljt över så många andra liknande städer och berövat dem stora delar av sin historiska bebyggelse och identitet. Hus som Parkvillorna och miljöer som Hembygdsparken är sådant som många av dessa städer idag blott kan drömma om. När en historisk miljö en gång raderats ut är den för alltid förlorad. Sådana beslut är för evigt irreversibla.

Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen hoppas vi därför att kommunen även denna gång kommer att ha förstånd och mod att göra en grundligare utredning av husens skick, förslagsvis i samråd med byggnadsvårdskunniga antikvarier från länsmuséet. Och att man utreder alternativa vägar att förtäta miljön, om detta är den väg man väljer. Här tycks finnas gott om öppna ytor, och med en större fingertoppskänsla är vi övertygade om att man tillsammans med en skicklig och lyhörd exploatör kan skapa en miljö som i högre grad förmår dra nytta av de många befintliga miljömässiga kvaliteterna på platsen och förena gammalt med nytt. Ett sådant beslut är vi övertygade om att både nuvarande och framtida Hässleholmsbor skulle tacka dem för.

Här borde finnas plats för både och. Tänk om.

Externa länkar
Ett av de två husen på Åkaregatan rivs | Norra Skåne 9 nov 2017
Lärarvillorna snart på lista över hotade byggnader | Frilagt 17 sep 2017
Rödgröna vill rädda Parkvillan vid Hembygdsparken | Frilagt 31 aug 2017
Historiska lärarvillor vid Hembygdsparken ska rivas | Frilagt 8 aug 2017
Kända centrumvillor hotas av rivning | Norra Skåne 5 aug 2017

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
maj 03 2020

Jättegrönt

Friluftsmuseet Gamla Linköping, Tunnbindaregatan, Linköping, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler