Länsstyrelsen står fast – Liljeholmsbadet ska rivas

Liljeholmsbadet sett från Liljeholmsbron, Stockholm. Foto: Holger Ellgaard 2009, CC BY-SA 3.0

Den 22 juni i år beslutade stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun att bevilja rivningslov för Södermalm 1:23 (Liljeholmsbadet), flera överklagade beslutet men i dag kom resultatet: länsstyrelsen avvisar överklagandena.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har vid flera tillfällen skickat in skrivelser och under stryker Liljeholmsbadets kulturhistoriska värden. Med sina snart hundra år är Liljeholmsbadet med all sannolikhet Sveriges sista flytande varmbadhus och det sista i sitt slag av en över 300-årig historia.

Bland övriga föreningar som överklagat beslutet syns Föreningen Liljeholmsbadets vänner, Samfundet S:t Erik, Storstockholms lokalförening i Personskadeförbundet RTP, Västra Södermalms hembygdsförening och Katarina hembygdsförening

Länsstyrelsens beslut samt sammanställning över skrivelserna kan du läsa här.