fbpx

Länsstyrelsen avvisar överklagandena

Nitrolackfabriken står sedan länge och förfaller på Löholmen i Stockholm. Foto: Catharina Högstedt

Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) har tidigare överklagat rivningslov för Nitrolackfabriken på fastigheten Lövholmen 12, Liljeholmen, Stockholm. Överklagandet är avvisat.

”Länsstyrelsen bedömer alltjämt att praxis i nuläget inte kan ges den tolkningen att en förening med syfte att värna om kulturmiljöintressen har klagorätt såvitt avser ett beslut om beviljat rivningslov. Vad föreningarna har anfört föranleder ingen annan bedömning.

Länsstyrelsen bedömer därför att Gröndals Intresseförening samt Svenska byggnadsvårdsföreningen inte har rätt att överklaga det aktuella beslutet om rivningslov. Överklagandena ska därmed avvisas”.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up