fbpx

Länslasarettet, Umeå

Län: Västerbotten
Ort: Umeå
Datum: 25-11-2013

Rivningshot. Umeå, kulturhuvudstad 2014, fortsätter att riva vackra och kulturhistoriskt värdefulla hus. Nu är det de drygt 100 år gamla byggnaderna på sjukhusområdet som hotas av rivning då man vill ersätta dem med ett nytt psykiatrihus. Lasarettet uppfördes efter ritningar av arkitekt Kumlien och invigdes 1907. Det var då en fullbordan av en flera decennier lång strävan att inrätta ett modernt sjukhusväsende i Västerbotten. Byggnaden var också den dyraste som dittills uppförts i Umeå. Det fick sitt mest uppskattade och uppmärksammade tillägg 1921 med Ernst Stenhammars Rotunda. Även andra änden av byggnaden har fått nyare tillägg, och inte enbart den karaktäristiskt gula 40-talsfärgen, utan samtidigt höjdes taket och kuporna ersattes av de funkisinspirerade fönsterraderna. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt och arkitekturhistoriskt värde och den har dessutom flera välbevarade detaljer i sin interiör. Idag hyser byggnaden medicinhistoriska museet. Landstinget vill riva byggnaderna med motivering att just där måste de nya lokalerna för psykiatrin, Psykiatrins hus, placeras. Men det finns plats öster om sjukhuset för att bygga nya lokaler för psykiatrin och det finns många andra verksamheter inom universitetssjukhuset som kan använda de äldre lasarettsbyggnaderna. Detta alternativ har dock inte ägnats någon seriös prövning. Rapportförfattarna förefaller på förhand ha bestämt sig för att de äldsta delarna av sjukhuset skall rivas för att bereda plats för nya lokaler. En blivande kulturhuvudstad borde istället värna och utnyttja de befintliga kulturhistoriska värden som finns! Men Kulturhuvudstaden Umeå vill istället riva denna vackra byggnad som idag rymmer ett Museum. Skäms!

Uppdateringar
29-04-2015
Byggnadsnämnden i Umeå beslutar att ställa sig bakom planerna på att riva de gamla laserettbyggnaderna vid Umeå universitetssjukhus.
27-06-2015
Västerbottens medicinhistoriska föreningen vänder sig till Mark- och miljödomstolen. Föreningen anser att den skall betraktas som en sakägare.
16-01-2019
Svenska byggnadsvårdsföreningen vill att Riksantikvarieämbetet överklagar Länsstyrelsens beslut om att inte byggnadsminnesförklara. Byggnadsvårdsföreningen har dock fått avslag på sin begäran.

Externa länkar
Unika sjukhusbyggnader hotas av grävskoporna
Dåliga skäl för att riva det unika gamla lasarettet
”Ja till rivning av gamla lasarettet” SVT Nyheter Västerbotten 30 april 2015
”Rivningen av lasarettet: Överklagar till domstol” SVT Nyheter Västerbotten 27 juni 2015

keyboard_arrow_up