Landshövdingehus i Gårda

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 30-01-2009

Kvarteren Eken och Cedern, från 1926-29, är delvis i originalskick. Husen har sedan 1960-talet varit rivningshotade vilket lett till ett mycket eftersatt underhåll. Under de senaste åren har husen planerades att ersättas av en uppställningsplats för lokalbussar och ett parkeringshus. Bristen på centralt belägna lägenheter med överkomliga hyror har däremot fått våra beslutsfattare att tänka i nya banor.

Uppdateringar
03-02-2014
Efter många år av förfall, rivningshot och ovisshet synes flera av landshövdingehusen i Gårda nu gå en mer ljus framtid tillmötes. Kommunen har beslutat att låta delar av de tre kvarteren i södra Gårda få vara kvar. För att finansiera bevarandet föreslås dock att några fastigheter rivs och på de frigjorda ytorna kommer externa byggherrar erbjudas att bygga nytt och på så sätt bidra med finansiering av upprustningen. I dagsläget är planen att bevara hela kvarteret Eken, södra delen av Cedern och norra av Lejonet. I en debattartikel i GP skriver Gårda Boendeförening att de delar uppfattningen att landshövdingehusen inte längre kan lämnas att förfalla, men de menar vidare att samtliga fasigheter i Kv Eken och Cedern bör bevaras.
20-06-2015
Byggföretaget Botrygg har fått en markanvisning för de 110 lägenheterna i kvarteren Eken och Cedern. Nu inleds ett detaljplanearbete som beräknas att pågå under cirka 18 månader.

Externa länkar
Så kan delar av Södra Gårda räddas 
Flera av Gårdahusen räddas 
Hoppfull lösning för Gårda 
Debatt: Viktigt att hela Södra Gårda bevaras 
“Gamla Gårda räddas” GP 2015-05-20

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler