fbpx

Län: Skåne
Ort: Lund
Datum: 18-02-2011

Uppdatering: Landsarkivet byggdes om till studentbostäder och tillbyggnaden från 1971 får anses som förvanskad, då fönster tagits upp i den tidigare slutna fasaden.
Landsarkivet i Lund från 1903 ritades av arkitekt Carl Möller och fick 1971 en tillbyggnad av Bernt Nyberg. Byggnaden har ett stort arkitektoniskt och konstnärligt värde. Lunds nation har köpt Landsarkivet och nu planeras en ombyggnad till studentbostäder vilket medför exteriöra förändringar som förvanskar byggnaden. Ett upprop har startats kräver att arkivbyggnaden inte förvanskas. Över 700 arkitekter och kulturpersonligheter från 17 länder har skrivit på. Skriv på du också! Läs mer i Sydsvenskan. (Länkar nedan).

Uppdateringar
18-10-2011
I en pressrelease menar gruppen Rädda Landsarkivet att svensk kulturminnesvård befinner sig i kris, vilket de exemplifierar med vad de kallar ”bevaringsskandalen” Lunds landsarkiv. Länsstyrelsen av har avstyrkt byggnadsminnesförklaring, vilket nu överklagas. Läs mer på Rädda Landsarkivets hemsida.

Externa länkar
Skriv på!
Sydsvenskan
Rädda Landsarkivets hemsida
Nu omvandlas Lands- arkivet till studentbostäder | 20 mars 2013

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler