fbpx

Län: Skåne
Ort: Lund
Datum: 18-02-2011

Uppdatering: Landsarkivet byggdes om till studentbostäder och tillbyggnaden från 1971 får anses som förvanskad, då fönster tagits upp i den tidigare slutna fasaden.
Landsarkivet i Lund från 1903 ritades av arkitekt Carl Möller och fick 1971 en tillbyggnad av Bernt Nyberg. Byggnaden har ett stort arkitektoniskt och konstnärligt värde. Lunds nation har köpt Landsarkivet och nu planeras en ombyggnad till studentbostäder vilket medför exteriöra förändringar som förvanskar byggnaden. Ett upprop har startats kräver att arkivbyggnaden inte förvanskas. Över 700 arkitekter och kulturpersonligheter från 17 länder har skrivit på. Skriv på du också! Läs mer i Sydsvenskan. (Länkar nedan).

Uppdateringar
18-10-2011
I en pressrelease menar gruppen Rädda Landsarkivet att svensk kulturminnesvård befinner sig i kris, vilket de exemplifierar med vad de kallar ”bevaringsskandalen” Lunds landsarkiv. Länsstyrelsen av har avstyrkt byggnadsminnesförklaring, vilket nu överklagas. Läs mer på Rädda Landsarkivets hemsida.

Externa länkar
Skriv på!
Sydsvenskan
Rädda Landsarkivets hemsida
Nu omvandlas Lands- arkivet till studentbostäder | 20 mars 2013

keyboard_arrow_up