Lämplig utformning av nya takkupor

Frågeställare: Missan i Rättarstugan
Hej, vi har en panelad timmerstuga från 1800-talet som sommarstuga. Huset är långsmalt 7X15 m i ett plan med två inredda gavelrum på vinden. Taket har två skorstenar och är täckt med enkupigt tegel. Taket vilar på åsar. Nu har vi tänkt inreda vindutrymmet mellan skorstenarna och behöver då fönster. Vilken utformning av takkupor råder ni oss passar på den här typen av stuga? (vi har själva uteslutet sneda takfönster).

Svar:
I vanliga fall går det oftast att hitta en acceptabel lösning för takkupor men ert hus är ju så vackert och harmoniskt som det är. I detta fall avråder jag från ingreppet och jag tror att alla former av takutbyggnader och takfönster kommer att ge hela huset ett oroligt intryck. Tyvärr.

För att få ett bättre beslutsunderlag tycker jag ni, antingen med perspektivskisser eller fotomontage skall studera tre eller fyra olika alternativ, bred takkupa med sadeltak (takvinkel som förstukvisten), bred takkupa med pulpettak, två plåtinklädda takkupor med välvd takform samt sista varianten utan takkupa. Om ni behöver anlita hjälp för detta så är det ändå värt pengarna, det är en liten kostnad i sammanhanget.

Jag hoppas ni kommer fram till att låta huset vara, i sin sparsmakade elegans.