Lämna in beslag på förnickling

I mitt funkiskök finns ett par beslag som tidigare varit förnicklade men som nu tappat den silvriga färgen och istället fått en mer guldig /brun nyans. Eftersom övriga beslag är silvriga hade jag gärna lämnat in beslagen för att bättra på förnicklingen. Har googlat en del men inte hittat någon som man kan lämna in till. Känner ni till någon? Jag bor själv i Skåne.

Svar:

Det går att omförnickla föricklade beslag men det är omständligt och följaktligen ganska kostsamt.
Förnicklingen görs på grundmetallerna järn/stål och mässing. Syftet är att erhålla en yta som håller sig blank utan att behöva putsas. Förnicklingen utgörs av ett tunt skikt av metallen nickel, som påförs på elektrolytisk väg. Skiktet är idag ca en hundradels millimeter tjockt (tunt). I förnicklingens barndom i slutet av 1800-talet blev skikttjokleken ofta betydligt mindre. Förnicklade dörrhandtag från den tiden, har ofta nicklet kvar bara där handen inte kommer åt. Även om nickel är en mycket hård metall slits den så småningom. Den tappar också med tiden sin glans och blir mattare.
Förnicklingen är porös. Det gör att luftens fuktighet tar sig genom nickelskiktet och påverkar grundmetallen, som rostar (järn) eller ärgar (mässing). I fuktiga miljöer (t ex utomhus, kök, badrum, ouppvärmda hus) märks detta genom att nickelskiktet så småningom spricker och rosten kommer fram. Nicklet bildar små flagor som ibland lossnar. På förnicklade mässingbeslag utomhus kommer ärgen fram som små punkter på ytan. Av denna anledning började man förkroma fuktutsatta detaljer t ex bildelar, armatur och beslag för kök och badrum. Metallen krom är tät och släpper inte igenom fukten. Den läggs på elektrolytiskt utanpå förnicklingen. Av kostnadsskäl görs förkromningen mycket tunn, endast en halv tusendels millimeter tjock.
Eftersom både nickel och krom läggs på i ytterst tunna skikt kan dessa inte släta över ojämnheter i underlaget. Alla beslag som förnicklas eller förkromas måste därför slipas och poleras omsorgsfullt före den elektrolytiska ytbehandlingen.
En omförnickling kan inte göras ovanpå originalförnicklingen, utan det gamla nickelskiktet måste avlägsnas först. Detta görs dels kemiskt, dels mekaniskt. Det krävs otrevliga kemiska produkter, vilket kräver miljötillstånd och är därför dyrt. Efter avfrätningen, som ger en ojämn yta, måste beslaget slipas och poleras innan det kan förnicklas igen.
Många ytbehandlingsföretag undviker privatkunder, eftersom det är svårt att ta betalt för alla kostnader förknippade med en- eller fåstycksproduktion. Elektrolytisk ytbehandling sker ofta av massgods eller gods i långa serier. Det finns emellertid undantag och det gäller några få företag i landet som välkomnar veteranbilsentusiaster. Dessa företag brukar samla ihop liknande detaljer från flera kunder innan de har fått ihop tillräckligt med material för att göra ett uppehåll i sin normala produktion och ta sig an de här ”besvärliga jobben”. Försök alltså att hitta någon i din omgivning, som renoverar bilar eller motorcyklar och fråga vart de vänder sig för att få omförnickling/omförkromning gjord.
Frågan är besvarad av Björn Wadén, länsombud i Södermanland