Hur länge håller taktegel?

Frågeställare: Kristina Ekholm
Vi har en gammal mangårdsbyggnad från 1910, och nu behöver vi läkta om taket och vi undrar om livslängden på tegel och vad är en rimlig livslängd?

Svar:
Tegelpannor håller jättelänge, det finns taktegel från medeltiden i Sverige som fortfarande gör sitt jobb och teglet kan med fördel återanvändas. Ett undantag är en del tegel som tillverkades under krigsåren på 1940-talet som var av sämre kvalitet. Vid omläggning brukar man byta ut enstaka skadade takpannor mot begagnade som man kan köpa hos dem som saluför begagnat taktegel. Om takfallen är flacka eller har skuggats av stora träd kan de få påväxt av mossa vilket kan leda till frostsprängningar. Om många tegelpannor är skadade kan man välja att lägga om något av takfallen och bevara de patinerade pannorna på de mest synliga takfallen.

Betongpannor har kortare livslängd men det finns enstaka exempel på tak med betongpannor som är upp till 100 år och fortfarande fungerar. En nackdel är att de är tyngre än lertegel vilket kan innebära att man måste förstärka takstolarna. Dessutom åldras de inte lika vackert.

Det finns artiklar i artikelbanken som beskriver tegel och dess hållbarhet, Hållbart taktegel kasseras och Materialhörnan – Tegeltak.