fbpx

Laga putstak i hus från 1916?

Väggarna är murade och taket har en extra bärlina (oklar men den är original). På 50-talet kläddes taket in i tretex som vi nu tagit bort. Det var stora skador innan tretexen sattes dit. Ovanför är det ett rum och två kattvindar. Min magkänsla är att denna typ av tak aldrig var en bra ide i vårt hus med allt trä som krymper och expanderar men samtidigt tycker vi att taket är en fin originaldetalj. Har någon erfarenhet av att laga så stora skador och hur ser ni på risken att allt bara spricker. Ett alternativ är att knacka ner putsen och brädfodra vilket skulle matcha närliggande rum som är i utbyggnad från 50-talet. Det skulle bli fint men det bär emot att knacka bort något som är original.

Svar:

Putsade innertak (reveterade tak, kloasong tak, rörade tak) börjar bli väldig ovanliga och trevligt att du funderar på att rädda ert.
Detta byggsätt var väldigt vanligt både på väggar och tak och utfördes ofta med ett rent luftkalkbruk, då det kan ta upp vissa rörelser i träkonstruktioner. Dock kan det vara så som du skriver att rörelserna blir lite för stora och skador uppstår. Den traditionella avfärgningen på dessa tak brukar vara en limfärg men i ert fall ser det ut som taket är ommålat med en kraftigare färgtyp, kanske en oljefärg, och detta kan vare en aspekt till skadebilden.
Tyvärr tror jag inte att en lagning skulle fungera fullt ut, dels för den mekaniska skadebilden med bortfallna bitar, partiell avsaknad av putsbärare (här vassmatta), hål efter tretex och den kraftiga färgtypen. Men jag skulle rekommendera att ni återskapar ett nytt putsat innertak.
Konstruktionen kan vara den samma, se till att undertaket är helt, sätt upp en ny putsbärare i form av vassmatta och putsa med ett kalkbruk. Båda produkterna finns på marknaden igen. Det är kanske inte den lättaste takbeklädnanden men jag tror att ni kommer att bli väldigt nöjda om ni väljer att återskapa det. Sen funkar det bäst att måla med limfärg igen.

keyboard_arrow_up