fbpx

Laga putsfasad på 1960-talshus

Fasaden har söndersprängda bitar med skador på puts och underliggande tegel. Vi undrar hur man skall laga tegel och i vilken omfattning putsen behöver lagas, hela fasaden eller endast skador? Tar gärna emot tips på bra hantverkare som kan inspektera och/eller utföra arbetet. Huset ligger i Sigtuna-trakten.

Svar:

Den här typen av skador behöver besiktigas på plats för att få tvärsäkra åtgärdsförslag. Kontakta dina länsombud och be om tips på erfaren murare i ditt län som kan göra en bedömning på plats. Med det sagt som reservation beror sannolikt skadorna på fukt i murverket. Om skadan är lokal på detta parti får man leta efter orsaker som till exempel igentäppta hängrännor ovanför eller fukt från våtrum eller läckande vattenrör på insidan. Om färgen eller slammningen är för tät, till exempel plastfärg eller cement, kan det också vara en orsak eller en bidragande orsak. Slammade fasader är vackra i sin oregelbundenhet men ändå är det inte helt enkelt att laga upp utan att det syns, framför allt när solljuset faller in som släpljus.

keyboard_arrow_up