fbpx

Laga putsade innerväggar

Vi renoverar ett rum på en gård från 1870-talet. I samband med detta arbete har vi dragit ny el. Elledningarna är infällda i de putsade väggarna. Underlaget för putsen består både av bränt tegel (ytterväggarna) och obränt tegel (innerväggarna). Putsen är, förutom där vi gjort uttag för elledningar och kopplingsdosor, fin. Vi tror att putsen är från 1940-talet eller tidigare. Vi har ännu inte bestämt om vi ska tapetsera eller måla väggarna, De var tidigare tapetserade. Det gamla materialet som vi knackat ner har vi ännu inte slängt.

Svar:

Det är svårt att laga puts utan att det syns i strukturen. Men det går nog att få tillräckligt jämt om ytan skall tapetseras. Använd papperstapeter som kan vädra ut fukt från väggkonstruktionen i motsats till till exempel easy-up-tapeter som är helt täta. Lite tips kan ni få i artikeln Råd till spannamuraren. Kontrollera om det är lerputs, i motsats till kalkputs löser den sig i vatten och det nedknackade materialet går att lösa upp i vatten och påföra igen.

keyboard_arrow_up