Laga puts på tegelhus från sent 1800 tal ?

Frågeställare: Victor

Hej, Vi har nyligen förvärvat en gammal “spritstuga”, som vi tror är från sent 1800-tal, och vi funderar nu på hur vi ska ta oss an bland annat fasaden. Har haft förbi murare nyligen som kommer att lämna förslag men vi tänkte att det kunde vara bra att undersöka saken lite själva 🙂 Som man kan se på bilderna verkar det vara en vit färg (möjligen modernare typ av “plast” färg) som har målats ovanpå en äldre beige (kanske kalkfärg)? Från vad vi har läst oss fram till förstår vi att det troligen är en kalkputs över tegel, där vissa lagningar sedan har gjort i cementputs (antar att detta syns på bilderna som den mörkare grå putsen, då i jämförelse med kalkfogen som är ljusare?). Man kan bland annat se detta vid stupröret och ned emot sockeln. Knackar vi på fasaden ramlar putsen inte ned men låter däremot ihålig på flera ställen. Vad tänker ni om denna bedömning? Vad finns det för alternativ till att åtgärda? Tack för hjälpen 🙂

Svar:

Att putsen är bom, dvs låter ihålig när ni knackar på den behöver inte vara anledningen till en stor fasadrenovering. Om ni kan acceptera, eller till och med gillar den vackra patinan som den åldrade putsen ger så behöver ni inte hasta. Börja med att laga “öppna sår” och sedan i lugn och ro planera fortsättningen och ta reda på vilken färgtyp ni har. Även om en ny kalkputs med kalkavfärgning också är lite skiftande så dröjer det länge innan den får den där sydländska patinan. Kanske blir karaktären bättre bevarad med omsorgsfulla lagningar? Läs gärna artikeln Råd till spannamurare som ger handfasta tips om vad man kan göra själv och vad som bör lejas bort till proffs. När och om ni väljer en entreprenör bör ni kolla referenser och titta på bilder av tidigare utförda jobb. Och fråga gärna flera. En ny putsfasad som inte passar husets tidsanda och kanske med fel material och utförande är minst sagt svår att åtgärda i efterhand.

Beträffande olika färgsorter finns ett färganalysschema i artikeln Färg på färg som ger vägledning inför val av färgtyp.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
maj 03 2020

Jättegrönt

Friluftsmuseet Gamla Linköping, Tunnbindaregatan, Linköping, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler