fbpx

Lägga om tak med spåntak under

Frågeställare: Prästgården
Jag bor på Prästgården i Dalstorp, som har två små flygelbyggnader från 1600 resp. 1800-talet. Båda flyglarna är idag belagda med slitna och mossbemängda betongpannor, som nu skall bytas till tegelpannor.

Min fråga rör de sticketak som ligger som undertak på byggnaderna, och hur jag skall hantera dessa.
1) OM det visar sig att undertaket är i gott skick, gör jag ingenting utan byter då bara ut ströläkt och takpannor.
2) OM det visar sig att undertaket är skadat, har lokala snickare föreslagen olika lösningar:
– ett alternativ är att slå på oljehärdad board
– ett annat är att täcka med en ångspärr (Mataki Halot RS10)
– ytterligare ett annat är att riva bort sticketaket och slå på råspont.
3) OM endast mindre delar av taket är skadat, går det ”laga” eller ”skydda” endast en mindre del på någon sätt?

Jag känner mig lite vilsen och skulle behöva få er input, då jag vill göra ”rätt” utan att det kostar mig för mycket.
Bifogar bild på östra flygeln, där även sockeln kommer att renoveras samt att allt vitt skall målas om.

Svar:
Spåntak har gamla anor, stavspån eller kyrkspån förekommer sedan medeltiden på finare byggnader. De klövs med yxa och var ca: 2 centimeter tjocka. Under sågverksepoken i andra halvan av 1800 talet kunde man tillverka de tunnare stickspånen, även kallade pärt, genom maskinhyvling i stor skala. Dessa relativt billiga sticketak ersatte då ofta äldre takbeläggningar av näver, kluvna stockar, torv eller stråmaterial.
Med andra ord är sticketaken sannolikt inte de ursprungliga taken på dina flyglar, något som den kraftiga takfoten och vindskidorna skvallrar om. Därför är dessa tak utseendemässigt inte heller lika känsliga för att bli lite tjockare, något som annars kan förvanska karaktären på byggnader som byggdes med tunna sticketak från början.
Många sticketak rivs numera bort i den allmäna renoveringsivern och därför har det ett stort värde om du kan bevara sticketaket under. Om det är i gott skick när du tar bort takpannorna så är det ju inget problem och även mindre skador kan enkelt lagas. Nya stickor finns att köpa i olika dimensioner, du hittar leverantörer om du söker på stickspån eller spåntak på internet. Dessa företag vet också vem som kan utföra arbetet i din närhet. Du kan även kontakta dina länsombud som vet vem du kan anlita.
Ett friskt spåntak fungerar som underlag till tegeltaket utan mellanligande skikt. Då fungerar också utvädring av eventuell fukt bäst. Annars är båda metoderna du beskriver vanliga. Oljehärdad masonit är tät och kan eventuellt minska utvädringen. Då kan man lägga den i vågor med varannan ströläkt över och varannan under. De Gore-tex liknande dukarna är ibland känsliga för mekanisk nötning vid läggning och omläggning.
Huset på bilden har mycket mossa som du beskriver och även lite påväxt på vindskidorna. Anledningen ser ut att vara det stora trädet som skuggar taket och skapar ett fuktigare och mer vindskyddat mikroklimat. Därför får man nog räkna med lite mosspåväxt även på ett tegeltak.

keyboard_arrow_up