fbpx

Kyler luftspalt bakom skivor mot yttervägg?

Frågeställare: Hannes

Hej, Vi håller på och renoverar ett rum som har varit fuktskadat i vårt timmerhus från 1894. Rummet är i ett hörn med ytterväggar mot norr (inga fönster) och öster (två fönster). I rummet är det gammal masonit som sitter ovanpå ännu äldre lerklining. Tanken har varit att gipsa och tapetsera på detta för att få klart rummet så snabbt som möjligt. Men bakom masoniten på norrväggen verkar det vara en luftspalt på 2-3 cm. Det känner man genom att skivorna sviktar något inåt. Vi har för oss att ha läst någonstans att detta är dåligt för värmeekonomin i rummet, att ha en luftspalt mot just en yttervägg. Att detta skulle fungera som en kylventil för hela rummet. Stämmer detta? Lyckas inte hitta någon info om det nu när jag söker. Till saken hör att vi också har tagit upp golvet i rummet och gjort om lerkliningen i trossbotten och lagt i ny isolering. Så det borde vara dragfritt underifrån åtminstone. Hur stor betydelse kan det ha med lite luft bakom skivorna på väggen egentligen? Om det är ett problem, hur kan man i så fall isolera ett så pass smalt mellanrum? Tacksam för svar! Vänligen, Hannes

Svar:

Det är inte ovanligt att masonitskivor buktar lite, årstidsväxlingar och varierande luftfuktighet får masoniten att svälla lite och spikarna kan följa med. Om det har varit kallt beror det nog snarare på att det finns otätheter bakom där kall luft kan komma in utifrån. Annars fungerar stillastående luft som isolering. En väl drevad och tätad timmerstomme eller panel med vindpapp eller vindduk under är det bästa skyddet mot avkylning. Näst bäst är lerklining på insidan som både vindtätar, isolerar lite och sörjer för bra inomhusklimat. Gissningsvis är er lerklining bakom masoniten i dåligt skick eftersom de valde att sätta masonit ovanpå. Från teknisk- och byggnadsvårdssynpunkt vore därför den bästa lösningen att ta bort masoniten och förnya lerkliningen. Den gamla kan med fördel återanvändas efter att den tagits ned och blötts upp och kompletterats med lite ny, hållbart i sin rätta bemärkelse. Era länsombud kan hjälpa till med kunnigt folk.

Om ni ändå väljer att sätta gips kan ni sätta den rakt på masoniten som pressas in när ni skruvar fast gipsskivan. Om ni är osäkra kan ni ju lätta på masoniten och titta bakom, den skall ju ändå tas bort eller gipsas över. Vem vet – kanske hittar ni en vacker tapet under?