fbpx

Kvarteret Sperlingens backe, Östermalm

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 21-10-2015

Förslaget innebär att en stor del av kvarterets inre bebyggelse rivs och ersätts med nya byggnader samt att delar av den bebyggelse som sparas byggs på med 1-4 våningar.
Byggnader som föreslås rivas:
Humlegårdsgatan 17
Grev Turegatan 11 (Freys hyrverk)
gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 (Bångska palatset)
gårdsbyggnaderna på Stureplan 4
Grev Turegatan 35 (parkeringshuset)
De inre delarna av Birger Jarlsgatan 18 (Marmorhallarna).
Nya byggnader
Humlegårdsgatan 17 ersätts av två byggnader, ett hotell och ett bostads hus innehållandes ca 38 lägenheter.
Grev Turegatan 11 (Freys hyrverk) ersätts av nya kontorsbyggnader.
Gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 (Bångska palatset) ersätts med en ny kontorsbyggnad. Gårdsbyggnaderna på Sture plan 4 ersätts med ett kontorshus. Grev Turegatan 35 (parkeringshuset) ersätts med en ny kontorsbyggnad. Den del av Birger Jarlsgatan 18 (Marmorhallarna) som föreslås rivas ersätts med en kontorsbyggnad.
Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker planerna på omvandling av kvarteret Sperlingens backe i yttranden 2015-10-12 och 2017-06-15. Byggnadsvårdsföreningen anser att de karaktäristiska dragen för den klassiska stenstaden delvis utraderas och att kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs samt att rivningarna av funktionsdugliga byggnader innebär ett slöseri med ändliga resurser.

Stockholms stadsmuseums remissvar angående samråd om program för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2014-00404

“Kulturförvaltningen ser att vissa förändringar i kvarteret är möjliga men anser inte att t.ex. Freys hyrverk och Marmorhallarna, den bakre delen av huset vid Birger Jarlsgatan 18 med parkeringshuset mot Grev Turegatan, kan rivas. Byggnaderna är av stort kulturhistoriskt värde och representerar stockholmska företeelser förknippade med Stockholm som storstad. Inte heller ser förvaltningen att påbyggnad av hörnhuset vid Grev Turegatan/ Birger Jarlsgatan är lämpligt.”

Externa länkar

Läs Byggnadsvårdsföreningens yttrande över förslaget
Fastighetsvärlden 2014-02-10: ADIA redo satsa – vill bygga på Stureplanskvarter
Fastighetsförvaltaren.se 2015-06-03: Så ska Sturekvarteren lyftas – läs om ADIA:s planer
DN 2015-11-23: Protester mot rivning av Sturegallerian
DI 2015-11-24: Sturehof hotas av rivning
SVT 2015-11-24: Starka protester mot rivning av Sturegallerian

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler