fbpx

Kvarteret Druvan

Län: Östergötland
Ort: Linköping

En ny detaljplan för kvarteret Druvan i Linköping medger rivning av 1960-talsbebyggelse med utpekade kulturhistoriska värden, t ex det fd varuhuset Tre rosor.  En del av kvarteret är ett högre bostadshus som är utpekat i RI Linköping där monumentala hyreshus är ett av uttrycken. ÖP pekar ut området innerstaden som ett område där kulturhistorisk bebyggelse ska värnas och bidra till stadens värden och uttryck och hanteras av kulturhistorisk expertis. Den miljö- och klimatpåverkan en rivning och nybebyggelse innebär har inte heller beaktats.

Länk till planbeskrivning:

https://www.linkoping.se/contentassets/d23d48ee5e204f37b46309241c4b2689/planbeskrivning-druvan-22_samrad-201116.pdf?4ac5d7

 

keyboard_arrow_up