fbpx

Kvarteret Draget 1

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Kvarteret Draget 1 på Södermalm i Stockholm ligger i Blecktornsområdet och hör till de fastigheter som, liksom  i områdena Röda Bergen och Helgalunden, planlades av stadsarkitekt Per Olof Hallman i början av 1920-talet. Fastigheten, ritad av Sven Erik Lundqvist, har en av Stockholms få storgårdar med en unik och egen karaktär och är blåklassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Kvarteret Draget 1 ägs och förvaltas av det allmännyttiga bolaget Familjebostäder (FB) och har länge varit i behov av nödvändig renovering av stammar och elektricitet.

När FB till slut ämnar ta itu med renoveringen så har man projekterat en genomgripande totalrenovering som innebär omfattande och kostbara förändringar i den platsbyggda köksinredningen, golvens bjälklag, ventilationen samt allmänna utrymmen på vind, källare och gård med mera. Oron för bristande varsamhet med fastighetens kulturhistoriska värden är stor och risken för förvanskning i olika delar överhängande.

I två färdigställda visningslägenheter har FB sänkt tak och ovarsamt och okänsligt bytt ut köksinredning och golv, kraftigt försämrat funktionalitet i kök samt renoverat befintliga originalsnickerier på ett undermåligt sätt. Därtill planerar man exempelvis att riva ut merparten av originalinredningen på vindarna, något som en antikvarisk förundersökning som gjordes 2014 rekommenderat att låta bli. Liksom de gedigna, vackra och hållbara gjutjärnsradiatorerna som finns i de flesta lägenheter.

Att det är allmännyttan som vill genomföra denna okänsliga renovering här är än mer upprörande. Nuvarande hyresgäster kommer att bytas ut, men fastigheten och dess själ kommer att förstöras även för framtiden och kommande generationer. Det som förstörs av kulturarvet kommer inte att kunna återfås. Stoppa och omvärdera detta projekt som tycks vara tänkt som en vinstmaskin, men är genomsyrat av okunnighet och ignorans gällande kulturvärdena.

 

Uppdatering 2024-03-08

Ärendet ska nu upp i Hyresnämnden. Förhandlingar sker 13 mars. Föreningen kommer att ha ett bra stöd från Hyresgästföreningens jurist som fått mycket material från den Lokala Hyresgästföreningen och samrådet som satt i möten med Familjebostäder. Ett yttrande har också inkommit från Vicki Wenander som föreningen anlitande för ett oberoende antikvariskt utlåtande.

Press

”Efter renovering väntar hög hyra: ”Nio av tio måste i så fall flytta”, Mitt i Stockholm 2022-10-04

”Chockbeskedet: Familjebostäder vill höja hyran 90 procent för pensionärer”, Hem&Hyra 2022-06-27

”Hyresgäster kämpar mot extrema hyreshöjningar”, Dagens arena 2022-06-16

Sociala medier och webb

”Stoppa Renovräkningen i Kvarteret Draget!”, Mitt Skifte 2023

Renoveringsraseriet, 2022-11-17

keyboard_arrow_up