Kvarteret Blåmesen/Storgatan 1

Län: Västra Götaland
Ort: Tibro

Byggnaderna i kvarteret Blåmesen, Storgatan 1, är de sista som finns kvar av Tibros första bebyggelse (1910–1920). Tibro samhälle är starkt präglat av möbelindustri, både historiskt och idag. Kvarteret vittnar om den tid då möbelfabrikerna växte fram, och visar på förhållandet mellan bostadshus och tillhörande verkstäder. Kommunen har länge planerat en rivning av kvarteret för att lämna plats åt nybyggnation. Då platsen ligger väldigt centralt är det ett attraktivt läge. Västergötlands museum och Tibro kommun, Kultur & Fritid skriver i yttranden att bebyggelsen har höga kulturhistoriska värden bland annat på grund av historisk kontext, rumsbildande bebyggelsestruktur, träarkitektur från tidigt 1900-tal samt läget i Tibro där beståndet av liknande bebyggelse är nästan obefintligt.