fbpx

Kvarteret Amiralen, Nossebro

Län: Västra Götaland
Ort: Nossebro

Det före detta municipalhuset i Nossebro är ett byggnadskomplex bestående av fyra sammanbyggda delar från 1936–37. Ursprungligen ingick brandstation, polisstation, tvättstuga och municipalkontor med mera i anläggningen. Idag har de ursprungliga funktionerna ersatts av andra verksamheter, men mycket av den ursprungliga karaktären finns kvar. Amiralen är ett ovanligt välbevarat municipal-/kommunalhus, sannolikt det bästa exemplet i Västra Götalands län från denna tid. Det är ett unikt stycke 1900-talshistoria med ett stort kulturhistoriskt värde. Byggnadskomplexet har kommit att bli en tydlig symbol för samhället Nossebro, inte minst det karakteristiska slangtornet. En museilägenhet är inredd i byggnaden, som drivs av föreningen ”Andra våningen”. De har tagit emot ca 22 000 besökare under de tio år som de varit verksamma.

Nu vill ett bostadsbolag bygga bostäder på platsen. I deras förslag framgår att slangtornet då ska ersättas med en hiss som har samma form som slangtornet.

Hembygdsföreningen har engagerat sig mot rivningen och skriver i ett yttrande: ”Vi motsätter oss å det bestämdaste försäljning och rivning av den aktuella Amiralenbyggnaden samt nyproduktion av lägenheter på platsen”.

Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen har uttalat sig och menar att Amiralen är en unik byggnad med stora arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter.

Bilder: Lars Bergström/Förvaltningen för kulturutveckling

keyboard_arrow_up