fbpx

Kvarnen i Höör

Län: Skåne
Ort: Höör

Höörs kommun kommer att fatta beslut om en rivningsansökan för ett magasin vid stationsområdet i Höör. I en kulturhistorisk inventering från 2011 (se länk nedan) fastslås att en rivning skulle innebära en stor förändring av stationsmiljön och att kulturhistoriska och lokalhistoriska värden för Höör skulle gå förlorade. Föreningen ”Bevara kvarnen” vill att kvarnbyggnaden ska användas och göras tillgänglig för allmänheten. En länk till deras hemsida finns här nedan.

Uppdatering 2021-03-02
Svenska byggnadsvårdsföreningen har lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen i Höör. Föreningen yrkar på att magasins/kvarnbyggnaden ska bevaras. Byggnaden utgör en värdefull kulturmiljö som är en sista del av Höörs industrihistoriska arv. Kvarnen kan utgöra en viktig historisk klangbotten till ny bebyggelse i området och ge området en profil och karaktär som är unik för Höör. Kommunens kulturhistoriska utredning och strategiska dokument liksom externa expertutlåtanden visar att Kvarnen kulturhistoriska värde är mångbottnat.

Länk till hela yttrandet:

Yttrande över Bävern 10 (Magasinet/Kvarnen) i Höör

https://www.hoor.se/wp-content/uploads/mbn_bygglandomradet_kulturhistorisk_utredning.pdf

http://www.bevarakvarnen.se

Kvarnen är sista byggnaden på vänstra sidan om spåren.
Foto: Martin Svansjö. På den äldre bilden ovan syns en silo som numera är riven.

 

keyboard_arrow_up