fbpx

Kvarn från 1850, bidrag för nytt tak?

Kvarnen som är i tre våningar är i fint skick och vi vill ju så klart ta hand om den så gott vi kan. Taket på kvarnen behöver dock bytas, då det läcker in och passerat bäst före datumet för länge sedan. Dock har vi inte möjlighet att prioritera denna kostnad just nu, då det finns många andra saker vi måste göra före. Därför undrar jag om ni känner till några bidrag vi kan söka för att kunna bevara och vårda kvarnen då den har ett historiskt värde. Byggnaden står inom ett fornlämningsområde/hyttområde.

Svar:

Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja bidrag för antikvariska kostnader, främst gällande dokumenterat kulturhistoriskt intressanta byggnader och byggnader i utpekade kulturmiljöer. Kontakta länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Villkor för bidrag finns oftast beskrivna på länsstyrelsernas hemsidor.

keyboard_arrow_up