Kv Malmen och Charleshill

Län: Halland
Ort: Varberg
Datum: 22-12-2016

 

Kvarteret Malmen och Charleshill ligger strax norr om Varbergs innerstad. Här finns en blandad bebyggelse från 1880-1980-talet samt en rivningstomt. Området låg utanför stadens gräns och var länge obebyggd utmark och gården Charleshill anlades under tidigt 1880-tal. I kvarteret och i närområdet byggdes därefter olika mindre industrier blandat med större exklusivare bostadshus. På de obebyggda ytorna hölls såväl kreatursmarknader som industriutställningar. Under 1930-talet byggdes en rad arbetarebostäder här.

Stadsbyggnadskontoret har nyligen arbetat fram ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Malmen och Charleshill – alltså det område som ligger mellan Lilla Drottninggatan, Magasinsgatan och Norra Vägen. Syftet är att delar av bebyggelsen i kvarteret ska kunna rivas och ge plats för nya bostäder och kanske också kontor och butiker. Stadsbyggnadskontoret ser en poäng i att skapa fler bostäder här – området kommer att vara granne med den nya järnvägsstationen. Som ett led i detaljplanearbetet har stadsbyggnadskontoret beställt en kulturhistorisk utredning av kvarteret från Kulturmiljö Halland. I den blir det tydligt att kommunens och fastighetsägarnas planer går på tvärs mot de kulturhistoriska värdena. Detaljplanen ligger just nu ute för samråd fram till den 27 januari. Svenska Byggnadsvårdsföreningen har därför idag, den 22 dec 2016 valt att placera de hotade kulturmiljöerna i kvarteret Malmen och Charleshill, bland annat Charleshill och Marmeladfabriken, på den nationella Gula Listan. /PS

Externa länkar

Malmen och Charleshill riskerar att rivas | Hallands Nyheter 13 maj 2016
Kvarteret Malmen och Charleshill Kulturhistorisk utredning | Kulturmiljö Halland 2016:8
Detaljplan för kv Malmen och Charleshill 1

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler