Internationellt

Byggnadsvård internationellt. Systerorganisationer ute i världen.

Europa Nostra

Europeisk paraplyorganisation med säte i Haag, arbetar för att bevara det europeiska byggnads- och kulturarvet. Har över 400 olika organisationer, företag och myndigheter som arbetar med byggnadsvård, arkeologi, museer etc. Har ett brett nätverk över hela Europa och delar ut utmärkelse för god byggnadsvård i Europa.

Besök hemsida

Europa Nostra Sverige

Svenska Europa Nostra är underordnad den europeiska paraplyorganisationen. Har svenska medlemmar, ordnar aktiviteter i Sverige, informerar om vad som händer i EN internationellt samt nominerar kandidater till Europa Nostras utmärkelser.

Besök hemsida

UNESCO

Målet för Unesco, FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur, och kommunikation/med

Besök hemsida

Nordic World Heritage Foundation

Norge, Stiftelse vars syfte är att förstärka arbetet med UNESCO:s Världarvskonvention.

Besök hemsida

ICOMOS

Frankrike, En icke-statlig organisation (Non-Governmental Organisation, NGO) som arbetar för att bevara monument och platser.

Besök hemsida

Kulturarv utan Gränser

Kulturarv utan Gränser bildades 1995 och är en svensk stiftelse och internationellt inriktad biståndsorganisation inriktad på att arbetar med att skydda kulturarv och kulturminnen som på olika sätt hotas.

Besök hemsida

World Monument Fund

USA, Privat, ideell organisation som arbetar för att skydda och bevara hotade arkitektoniska och kulturella platser över hela världen.

Besök hemsida

Rempart

Frankrike. Byggnadsvårdsföreningen samarbetar med den franska frivilligorganisationen REMPART som organiserar 150 byggnadsvårdsläger i Frankrike.

Besök hemsida

Nordiskt forum för byggnadskalk

Danmark, En nordisk tvärvetenskaplig mötesplats öppen för fackfolk och allmänhet som intresserar sig för kalk inom byggnadsvård. Seminarer, demonstrationer, debatt.

Besök hemsida

English Heritage

England, Offentligt organ som skyddar och marknadsför Englands kulturarv.

Besök hemsida

Docomomo

Frankrike, Ideell organisation vars syfte är att skydda modernismens kulturarv samt skapa intresse och ansvar för byggnadsbeståndet.

Besök hemsida

Fortidsminneforeningen

Norge, Fortidsminneforeningens mål är att vara den ledande frivilligorganisationen i norsk kulturmiljö. De arbetar för att värdefulla kulturminnen och kulturmiljöer skall tas tillvara.

Besök hemsida

Byggnadsapoteket i Finland

Byggnadsvårdscentrum med byggvaruhandel i södra Finland, Billnäs bruk, Pojo kommun. Postorder via hemsida. Handbok i byggnadsvård på svenska och finska.

Besök hemsida

Mycoteam A/S

Mycoteam AS är en rådgivande konsultfirma som arbetar inom området biologiska byggskador (svamp, vattenskador, fukt och insekter). De ger råd baserade på undersökningar. De ger ut en del litteratur i ämnet.

Besök hemsida

BYFO

Danmark. Bygnings Fredningen Foreningen BYFO bildades 1978 av ägare till byggnadsminnesmärkta hus och byggnader i Danmark med syfte bevaka juridiska, ekonomiska och andra villkor för skyddade egendomar.

Besök hemsida

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!