Expert

Ulrika Rydh

Byggnadsantikvarie

Ulrika Rydh
Jag arbetar med rådgivning inom byggnadsvård med specialisering på äldre trädgårdar och parker. Jag utför inventeringar av befintligt växtmaterial, bedömer status, gör arkivsökningar, kommer med nyplanteringsförslag och restaureringsförslag. Jag medverkar regelbundet som skribent i tidningarna Koloniträdgården och Gård & Torp där jag också är redaktör för en egen trädgårdssida. Jag håller föredrag och kurser inom området trädgårdshistoria. Mitt företag heter Hus och Grönska www.husochgronska.se. Jag ser som min huvudsakliga uppgift som länsombud att föra in det gröna kulturarvet på agendan. Jag brinner för bevarandet av gamla trädgårdar och parker, små som stora, privata som offentliga.
Frågor

Trädgårdslitteratur äldre gårdar

Frågekategori: Trädgård

Vi renoverar ett gammalt säteri 20x10 m från 1600-talet på östgötaslätten som utökats med en övervåning och reveterats ngn gång på 1800-talet. Två röda liggtimmerflyglar, en beboelig...

Fråga rörande yttertrappa

Frågekategori: Material

Vi har ett hus från ca 1750-1770. De flesta detaljer är gustavianska. Sexdelad plan. Brutet tak. Kilsågad rödfärgsmålad panel med locklister. Foder har varit i 30% grå umbra och kommer att...

Våra experter

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!