Expert

Sven-Olof Ahlberg

Bebyggelseantikvarie och fotograf

Sven-Olof Ahlberg, Bebyggelseantikvarie och fotograf, certifierad Sakkunnig avseende kulturvärden, behörighet K. Sven Olof driver företaget Kulturbyggnadsbyrån i Lidköping och är specialiserad på industrisamhällets kulturarv.
Frågor

Ursprungliga takpannor av betong

Frågekategori: Tak

Jag har ett hur från 1921 som bl.a. är i behov av en takrenovering. Jag funderar nu på om de betongpannor som idag ligger där kan vara de ursprungliga. När jag har hört mig för så har jag...

Våra experter

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!