Expert

Shaun Ward

Byggnadshantverkare

Shaun Ward
Jag sysslar med timmerlagningar och restaureringsuppdrag, virkesförädling från skog på rot till färdig produkt så som handhyvling, bilat timmer i önskade dimensioner. Nyproduktion av stolpverk med traditionella förband. Jag utför även målningsarbeten med linoljefärg.
Frågor

Äldre modell av lockpanel

Frågekategori: Trä och snickerier

Vi planerar byta från eternit till träfasad, stående panel med lock, och vill ha en annan än den som är standard hos alla bygghandlare. Vi vill ha en lite äldre modell av lockpanel, men vet...

Locklläkt av "ås" eller "hatt" typ

Frågekategori: Trä och snickerier

Hej, jag skall byta ytterpanel på mitt hus, från eternit till stående träpanel. Huset är byggt 1916, med spröjsade fönster.Jag har ett gammalt fint fiskarhus i Bohuslän, med stående panel...

Byta del av timmerstomme?

Frågekategori: Restaurering

Vi bor i ett f.d. skolhus, byggt 1914 nära Alunda i hjärtat av Uppland. Stommen är en kombination av stående timmer och regelstomme. Krypgrunden består av granitblock. Vi har just avlägsnat...

Golv och mellantakisolering

Frågekategori: Isolering

Hus byggt 1800-talet. 1 1/2 plan, vindsvåning isolerad med tretexskivor. Står på torpargrund av sten. Plankgolv. Ska byta befintligt plankgolv i bottenvåning och lägga nytt innertak...

Färg för aluminiumtakplåt

Frågekategori: Färg

Vårt c:a 50 kvmtr stora ouppvärmda uthus har tak av fabriksmålad korrugerad aluminiumplåt lagd troligen på 1950-talet. Plåten är helt OK men dess rödmålade yta har bleknat. Färgen har...

Tilläggsisolering utanpå stenhus

Frågekategori: Isolering

Hej, jag vill tilläggsisolera ett stenhus, som har ca 40 cm tjocka väggar, på utsidan och överväger lättbetong. Därefter puts och färg som kan andas. Det nuvarande ytskiktet är inte...

Våra experter

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!