Isolering

Frågeforum

Isolering eller djurbygge

Isolering

Fundering kring hö under golv/trossbotten. Hej! Vi har tagit upp ett golv i vårt torp. Under en ”åsrad” nära spisen var det hårdpackat med hö ända upp inunder trossbotten. Vi är inte eniga om...

Grundläggningsåtgärder

Isolering

Jag har köpt ett hus, en gammal pingstkyrka med tillhörande lägenhet, bygd 1939-40. Vid byte av ytterdörren visade det sig att den har en något annorlunda konstruktion av grunden. En gjuten platta under hela...

Tillbyggnad av torp

Isolering

Hej! Jag ska bygga till ett timrat torp på torpargrund med en tillbyggnad av regelvägg isolerad med linull, på lecablocksgrund intill befintligt hus. Det nya golvet kommer ha golvvärme. Och nya grunden kommer bli...

Isolering av golvbjälklag

Isolering

Vi har ett torp byggt 1924 med uteluftsventilerad torpargrund (huggen sten och katthål). Har planerat ta bort plastmattan i köket och lägga nytt brädgolv. Efter en mindre vattenskada har frågan blivit akut....

Isolering i timmerhus

Isolering

Hej jag är nybliven ägare av ett fantastiskt hus från 1860 c:a. Nu är de vackra liggande timmerstockarna täckta av panel som börjar bli dålig. Helst skulle jag vilja ha timret otäckt, för att kunna njuta av...

Linisolering i betonghus

Isolering

Vi renoverar ett nyligen dränerat suterränghus från 1965 med inriktning på byggnadsvård. Nu sätter vi in linisolering med luftspärrpapp i gillestugan. Med en luftspalt mellan betongvägg och isolering skulle...

plast eller inte plast?

Isolering

Hej. Håller på att bygga ett förråd som jag inte tänker värma för jämnan men kanske ibland om jag ska vara där när greja med något. Har isolerat väggarna och ska klä med osb skiva på insidan men är...

Isolering av bjälklag

Isolering

Vi har tyvärr haft en brand i vår 20-tals villa, och alla bjälklag måste därför tömmas på spån (huset görs stomrent invändigt för att få bort röklukten). Min fråga är nu om det är bäst att fylla på...

Golv mellan plan 1 & 2

Isolering

Har ett hus byggt -23 utbyggt -28 till lite drygt 200 kvm i Kalmar. Tidigare lägenhetshus, byggs nu om med avsikt att bevara planen och känslan av hyreshus. Nästa steg är badrum, det finns nämligen inte. Ett av 4...

Isolering vind

Isolering

Jag har ett putsat stenhus (tegel) från 20-talet och med en idag oinredd vind (10 fack). Min tanke är att inreda vinden och därav några frågor. Konstruktionen är idag Tegelpannor ovanpå asfaltspapp och...

Isolering på tak

Isolering

Hej! Jag ska köpa två mindre hus på samma tomt, ligger 10 m ifrån varandra och jag ska bo i båda året runt och gå i mellan då de är så små. Båda små husens tak måste renoveras och byta tegelpannor. Ska...

Isolering av golv i kallfarstu

Isolering

I sommar ska vi isolera sommarhusets kallfarstu som aldrig förut varit isolerad. Det är välventilerat under huset, inga som helst tecken på mögel eller fukt. Huset är från 1850-1888 (tillbyggt i omgångar) Nu...

Pappväggar och papptak

Isolering

Hej! Är nybliven medlem hos er och även nybliven ägare av ett hus från 1924. Huset har en putsad fasad där putsen är fäst i nät. Sedan följer tjock timmerträ. På innervägarna har det suttit papp och...

Isolering med sågspån

Isolering

Hej har fått en handfull säckar med sågspån, som jag hade för avsikt att använda som isolering i mitt torp. Tyvärr såg jag först efter hemkost att "spånen" snarare är stoft :-( Går detta att använda som...

Tilläggsisolering och ftx

Isolering

Funderar på att ta bort befintligt vindsgolv och isolering för att lättare kunna installera ftx, dra el och fälla in lampor. Befintlig isolering består av sågspån ca 15-20cm. Misstänker dessutom att delar av...

Putsning av fasad.

Isolering

Har köpt ett hus där putsen är i dåligt skick och tänker göra ny puts på huset. Huset är byggt 1878 och det är stående timmer i väggarna och putsen sitter nu med björkris och trälister. Har pratat med en...

Tillägsisolering kallvind

Isolering

Har allvarliga funderingar på att tillägsisolera golvet i mitt vindsutrymme. Med lösull av cellulosa motsvarande isolerings tjocklek 30 cm (inklusive eventuell sågspån). Befintligt mineralullsskikt tänker jag ta...

Isolering tak gammalt stall

Isolering

Vårt stall är öppet upp till nock, höjd ca 5-6m. Det är försett med råspont, underlagspapp och tegelpannor.Problemet är all den fukt hästarna avger och trots effektiv ventilation bildas kondens (som fryser...

Luftspalt innertak

Isolering

Hej! Vi har precis lagt om yttertak och undertak i vårt gamla hus, innan var det takspån och sen tegelpannor, nu är det råspont och tegelpannor, vi har en duk på råsponten som andas. Men nu undrar jag om det...

Dränera källargrund

Isolering

Hus från 1935 med källare. Vi tänkte nu gräva ut och göra ny dränering och isolera utvändigt med typ Pordrän. Har ni några synpunkter på rätt isolering och hur man ska göra vid dränering av ett gammalt...

Isolera putsad timmervägg

Isolering

Hur isolerar jag på bästa sätt en vägg som - efter rivning av invändiga reglar/bräder och tretexskivor - består av nyrenoverad yttre puts målad med silikatfärg, stående tretumsplank och innanför detta...

Tak och isolering

Isolering Tak

Hej! Vi ska snart återuppbygga ett timmerhus i 1½ plan från 1860. Nytt åstak kommer att behövas byggas med limträbalk som mittås och högben (45x220 + 220). Yttertaket kommer kläs med befintliga tegelpannor...

Tilläggsisolera gammalt tegelhus/stalldel

Isolering

Hej En del av mitt gamla torp har använts som stall och är inte isolerat Tegelvägg med puts på in- och utsida). Nu ska jag tilläggsisolera och inreda även denna del av huset (ska bli hundtrim). När jag köpte...

Isolera vinden mot takfallen

Isolering

Vi har ett gammalt torp från 1800-talet som vi använder som sommarstuga. På vinden finns en gavelkammare som vi använder som sovrum. Utanför rummet är vinden oisolerad.Vi funderar nu på att isolera den delen....

Isolering takfall

Isolering

Med stöd av Energiboken (sid 56-57) planerar vi att vid renoveringen av taket ha (innifrån-ut):träpanel - diffusionstätt papp - cellulosa/träfiber- vindspärr - råspont samt (och här är inte Adolfi tydlig)...

Isolera invändig källartrappa

Isolering

Isolera trappa. Jag har ett hus som är byggt 1932 som tvåfamiljshus hus med en bostad uppe, en nere och stor källare. Sedan många år tillbaka är huset ombyggd till enfamiljshus men trapphuset har aldrig blivit i...

Isolering av "regelstomme"

Isolering

Vi har ett hus byggt omkring 1890. Det kommer inom snar framtid att bli vårt permanent boende. Det jag försöker ta reda på är om ett hus med regelstomme "behöver" tilläggsisoleras? Hade det varit ett stockhus...

renovera gavel

Isolering

Vi har en skånelänga med råvind. Gammal ytterpanel med eternitplattor på detta. Vi kommer att renovera gavlarna och har några frågor ang detta. Vi kommer att regla upp gaveln för fönster och isoleringsfack....

Isolera källargolv

Isolering Material

Trähus byggt 1924 i en trädgårdsstad i Stockholm. Anlägger ny tvättstuga i källaren, som ligger under mark ,golvet ca 1,5 meter under marknivå. Byter samtidigt avloppsrör. Bilar upp det gamla golvet och...

Isolering av vind i torp

Isolering

Hej! Jag har precis köpt ett torp från 1892 och de gamla ägarna hade isolerat vinden 2013. Jag började ana oråd, fick tag på byggherren som utfört renoveringen och mycket riktigt, frigolit med luftspalt. Golvet...

Isolering av vind med nya takkupor

Isolering

Hej, vi har ett timmerhus från c:a 1890. Bra timmer c:a 15-17 cm, taket är enkupigt tegel och lades om c:a 1998. Renoverar nu vind/övervåning. Övervåningen består av 2 gavelrum, 1 större utrymme...

Våra experter

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!