Skorsten, kakelugn och eldstäder

Eld i baken och rök över taken

Uppvärmning beskrivs ofta som ett före och ett efter kakelugnens införande. Och visst finns det många berättelser om hur man trängde sig samman undan kölden, kröp ihop intill spisen medan en sakta nordan drog genom rummet. Samtidigt finns det vittnesbörd från tiden före kakelugnen som talar om hur angenämt man levde i det kalla Norden, inte minst från gästande utlänningar. Hur går det ihop? Var det bara en fråga om att slösa med bränslet?

Konsten att leva med kakelugnar

Hans Keijser, arkitekt SAR, kan konsten att umgås med kakelugnar. I hans hem, en gammal rättarflygel vid en sörmländsk herrgård, finns ugnar från 1700- och l 800-talen. Den som är i färd med att låta sätta upp, laga eller sätta om sin kakelugn får här goda råd och många praktiska tips.

Foga om skorstenen

Skorstenar är hårt utsatta för väder, vind och kondens. En klassisk, tegelmurad skorsten är ändå en robust konstruktion med lång hållbarhet som kan under- hållas med enkla metoder – om det sker med viss regelbundenhet. Stephan Fickler ger oss några handfasta råd om hur man fogar om sin skorsten.

En frisk skorsten i ett friskt hus

I ett gammalt hus är eldstäderna centrala, som värmekällor och som trivselskapare. Men inte så sällan är de utdömda av sotaren; elden och vädret har gått hårt åt murstock, rökkanaler och skorsten. När du sitter där med besiktningsprotokollet kommer frågan: Vad göra? Har jag råd? Per Zackrisson, som här ger en bakgrund till ledning för det nödvändiga åtgärdsprogrammet, säger så här: "Viktigt för fastighetsägaren att veta är att det i allmänhet går att reparera med relativt liten insats om man är förtrogen med de traditionella metoderna och materialen."

Konsten att elda

När jag var liten växte jag upp i ett hem som bara värmdes med kakelugnar. Av min mamma, som alltid började dagen med att gå runt och tända i kakelugnarna i alla rummen, har jag lärt att tända en brasa. Så här gjorde hon.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!