Se husen med nya ögon

Kategori: Arkitekturhistoria | Material

En pärla till trapphus på Norra Köpmangatan, där färgstark mosaik i orange och gröna toner lagts in som stavar i ett rutsystem. Här har man utnyttjat arkitekturens form och följt den kraftigt böjda korridoren, helt perfekt för mosaik.

Tegel och glas, plåt och betong, trä och sten ... Varje byggnadsmaterial har en historia att berätta och för den som lyfter blicken mot tak och fasader finns mycket att upptäcka. Erika Åberg tar oss med till sin hemstad Gävle på en vandring bland materialen.

På Södra Skeppsbron hittar man ett hus med smalare tegel med ojämna mönster i ytan – som om man har slagit med kedjor mot leran innan den stelnat. Mönstret gör att det blir ett skuggspel av ljuset.
Småspröjs i stor skala. Södra Station i Gävle byggdes 1926, efter ritningar av stadsarkitekt Gunnar Wetterling.
Silvanum byggdes ursprungligen som skogsmuseum, invigdes 1961 och utformades av Gävles dåvarande stadsarkitekt Sven Wranér tillsammans med arkitekt Erik Herløw från Köpenhamn.

De flesta som promenerar runt i en stad gör det med blicken ner i asfalten – eller i mobilen, för den delen. Men den som lyfter blicken belönas inte
sällan med åsynen av fantasifulla smidesdekorationer, huggna stenansikten, lekfulla tegelfasader eller brutal betong.

Boken »Husmodet – stadsvandingar i Gävle bland husens material« skrev jag tillsammans med journalisten Helen Granditsky för att väcka lust att titta på byggnader med nya ögon; att se hur tiden och smaken styrt valet av byggnadsmaterial.

Gävles byggnader har en överraskande variationsrikedom när det gäller material. Vissa, som trä, järn och Gävlesandsten, är lokalproducerade och har en lång historia. Andra, som glas, betong och eternit, står som
symboler för det moderna samhället. Det är
också intressant och inspirerande att se hur plåt, kakel och mosaik har använts som
fasadbeklädnad och konstnärlig utsmyckni ng genom åren.

Byggnadskultur 2015 - 4

Myter och sanningar om material

Författare
Erika Åberg
Erika Åberg, byggnadsantikvarie, skribent och program ledare i sVts serie »det sitter i väggarna«.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!