Isolering

På säker grund

Fukt i grunden är ett problem som många fritidshusägare känner igen. Om huset används på vintern är höga elräkningar till följd av en dåligt isolerad grund ett annat vanligt bekymmer. Bengt Adolfi och Stephan Fickler berättar om bästa sätten att förhindra mögel och spara energi.

Isolera med naturens original

Alla har vi känt ullfiberns hygroskopiska egenskaper in på bara huden. Ullens förmåga att buffra och avge fukt ger en oförändrat torr upplevelse oavsett hur mycket vi svettas. Att isolera hus med fårullsfiber är egentligen bara en skalförändring. Madeleine Tunbjer berättar om uppstarten av en svensk produktion av fårullsisolering.

Isoleringsmaterial från A till W

Ett isoleringsmaterials främsta egenskap är dess dåliga värmeledningsförmåga. Denna mäts i W/mK (watt per meter Kelvin) och kallas även för lambdavärdet (λ). Ju lägre λ-värde desto sämre värmeledningsförmåga men desto bättre isoleringsförmåga!
De lambdavärden som anges nedan bör tas med en nypa salt då olika källor anger olika värden för olika material. Det beror dels på fabrikat, dels på att isolerförmågan påverkas av fukthalt och densitet. 

Det så kallade u-värdet är ett (teoretiskt) värde på en konstruktions isolerförmåga och är lambdavärdet dividerat med tjockleken. Enheten är W/m2K. Alla procentsatser som anges avser viktprocent. Värdena för koldioxidutsläpp (CO )per kg producerat material är hämtade från österrikiska IBO (Österreichishes Institut für Baubiologi und ökologie) i Wien.

Isolering inte bara en värmefråga

Tycker du att det är svårt att välja isoleringsmaterial? Det är du inte ensam om. Varis Bokalders guidning genom isoleringsdjung- eln visar att det handlar om mer än värme. Artikeln är ett kortat utdrag ur Byggnadsvårdsfören- ingens och Energimyndighetens kommande bok om energieffekti- visering i kulturhistoriskt värde- full småhusbebyggelse.

Isoleringsmaterial - en översikt

Det finns idag en mängd olika isoleringsmaterial att välja mellan, alla med för- och nackdelar. Många äldre material möter idag en renässans. Här följer en översiktlig beskrivning av användningsområde, miljöpåverkan och isolerförmåga för några isoleringsmaterial.

Tilläggsisolering och fuktproblem

När byggnader ska energieffektiviseras brukar fokus ligga på att täta husen och förbättra isoleringen. Variationen av metoder och produkter är stor och de flesta diskussioner handlar om vilket isoleringsmaterial som är det bästa. Ofta får vi höra att »fel isolering kan ge fukt«, men vilka är egentligen riskerna med tilläggsisolering? Johan Mattsson tar upp några av dem.

Isolering i praktiken (1) - Det naturliga sättet att varmbona trähus

Om man använder sig av beprövad kunskap och försiktighet så går det att bygga både varmbonat och fuktsäkert. Stefan Östberg har i sin verksamhet som snickare provat sig fram i det rika utbudet av gamla och nya material och metoder och har också studerat ämnet värmeisolering teoretiskt. Han har även samarbetat en hel del med olika ekologiska byggare från hela världen, framför allt Canada
och USA.

Tilläggsisolera - men inte för mycket!

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är det som lönar sig bäst om man vill minska kostnaderna för uppvärmningen av sitt hus. Men att ohämmat fylla på isoleringsmaterial får effekter som inte är önskvärda. Sven Lundstedt berättar hur man undviker fuktskador på vinden.

Är de grönaste husen redan byggda?

Som ägare till ett gammalt hus kan det ibland kännas svårt att försvara de ursprungliga fönstren eller den tunga, men i övrigt oisolerade timmerstommen. Vi vill ju alla bidra till ett energisnålare samhälle. Björn Ohlén och Marte Boro berättar om studier som ger oss nytt råg i ryggen.

Isolering i praktiken (2) - Frågor och svar

Behövs tilläggsisolering? (Används huset som sommarstuga eller permanentbostad?) Tål huset att isoleras? (Det kanske skulle fördärva utseendet, tappa »ansiktet«, förlora stilen.) Ska huset isoleras utvändigt eller invändigt? (Vilket ändrar minst på utseendet, har störst energieffekt?) Leif Berggren och Anders Franzén besvarar frågor om tilläggsisolering.

Välja isolering - vilka är riskerna ?

Mineralull är det dominerande isoleringsmaterialet sedan 1960-talet. Vid sidan om mineralull och glasfiber finns alternativ tillverkade av cellulosafiber. Dessa organiska material förespråkas av dem som inte bara bryr sig om en rationell byggprocess utan även husets - och därmed de boendes - bästa. Cellulosafibern har egenskaper som förenar fördelarna hos såg- och kutterspån med mineralullens isoleringsförmåga. Här inbjuder Bengt Adolfi till diskussion och debatt.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!