Fönster

Fönster för framtiden

Vad är egentligen ett bra fönster? Den som funderar på det har mycket att ta reda på. Vilken information, kunskap och marknads­föring möter man? Är våra fönster energitjuvar och miljöbovar? Eller är det fönsterbytarna som är kulturtjuvar och miljöförstörare? Paul Hansson har letat svar och undrar om inte fram­tidens fönster är - ett träfönster?

Energisnålt utan fönsterbyte

Goda råd är inte alltid dyra! I energispartider som dessa spelar fönster en viktig roll för husets energiförbrukning, men den är inte så avgörande som många fönstertillverkare vill göra gällande. Rådet att byta ut gamla fönster för att spara energi är ett dåligt råd, det finns både varsammare och kostnadseffektivare åtgärder för att energieffektivisera fönster. Paul Hansson beskriver några av myterna kring fönsterbyten och ger sina bästa råd till dig som hellre behåller än kastar.

När-var-hur tätar jag mina fönster?

I reklam och torptidningar vimlar det av enkla råd om fönstertätning, men de är tyvärr alltid ensidigt inriktade på energibesparing. Om man följer sådana råd till punkt och pricka, kan i värsta fall både huset och de boende drabbas av hälsoproblem. Anders Franzén beskriver här hur du tätar men samtidigt värnar om friskluften.

Materialhörnan - Fönstersnickerier

Under vinjetten Materialhörnan tar Byggnadskultur upp olika material och byggnadsdetaljer, som är viktiga vid restaurering av gamla hus. l föregående nummer behandlades fönsterglas och fönsterbeslag. Nu har turen kommit till fönstersnickerier. Vad ska man tänka på när fönstrens karmar, bågar och spröjsar ska renoveras? Arkitekt Olof Antell ger några råd.

Fönsterrenovering i stenstaden

I Göteborg finns norra Europas största och bäst bevarade stenstad från perioden 1870–1920. Många hus i området har farit illa av dåliga restaureringar och ombyggnader, men bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har intresset för att bevara de gamla träfönstren ökat under senare år. Sofia Larsson och Roger Karlsson berättar om sina erfarenheter av fönsterrenovering i stenstaden och ger råd till dem som planerar omfattande renoveringsinsatser.

Att bo vid en bullrig landsväg

Det finns många fina hus att titta på längs våra vägar och järnvägar, men det kan vara bullrigt att bo i dem. Måste man leva med bullret om man vill ha kvar sina fönster? Måns Hagberg, fd styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen, är en av dem som fått ta tag i den problematiken. Här redogör han för sina erfarenheter.

Materialhörnan - Fönstervirke

Under vinjetten Materialhörnan tar Byggnadskultur upp olika material och byggnadsdetaljer, som är viktiga vid restaurering av gamla hus. l föregående nummer behandlades fönsterglas, fönsterbeslag och fönstersnickerier. Här tar vi särskilt upp fönstervirket och dess stora betydelse för hållbara fönster. Fönsterhantverkarna Hans och Sonja Allbäck berättar här om fönstervirke i fur.

Nya fönster mot Paris

Med sina 40 studentrum är Svenska studenthemmet i Paris ett av de minsta husen i campusområdet Cité Universitaire. Samtidigt är det ett av de mest kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta. Huset påminner om ett dockhus; det är högt och smalt och fasaderna stramt 1930-talsklassicerande. I de djupa fönsternischerna har många svenska studenter suttit och begrundat den parisiska himlen. Här berättar arkitekten Maria Ihrefors om arbetet med att varsamt renovera byggnadens gamla fönster, och på samma gång öka boendekomforten.

Fönsterfoder

Husets ögon brukar vi kalla fönstren, och det är inte minst fönstren som skiljer gamla hus från moderna eller hårdrenoverade. Vi är många som uppskattar skönheten hos det blåsta glaset, och hantverkskänslan i de smidda hörnjärnen och de nätta profilerna.

Materialhörnan - Fönsterbeslag

Under vinjetten Materialhörnan tar Byggnadskultur upp olika material och byggnadsdetaljer, som är viktiga vid restaurering av gamla hus. I förra numret skrev vi om fönsterglas, Nu har turen kommit till fönsterbeslagen. Vad ska man tänka på när det gäller fönstrens beslag när de renoveras? Arkitekt Jan Lisinski ger några goda råd.

Äldre fönster - Historik och renovering

Underhåll av fönster lönar sig. Äldre träfönster - även från 1700-talet - är ofta i mycket god kondition. Reparation och underhåll med traditionella och välbeprövade material och metoder är den riktiga åtgärden såväl ur ekonomisk som kulturhistorisk synpunkt.

Skadad fönsterbåge som ny med S-skarv

De flesta av oss tycker det är jobbigt nog att skrapa färg och kitta om våra gamla fönster. Men det finns faktiskt de som ägnar sina bågar mycket större omsorger än så. Det handlar om lagningar av skadat trä, om ilusningar, halvsulningar och genomgående skarvar. För den som känner sig hugad att pröva på en traditionell S-skarv ger snickaren och fönsterhantverkaren Mattias Wallin Brandt några goda råd på vägen.

Gamla fönster kan bli bättre än nya

Det finns ingen energiexpert i världen som kan ge generella råd om ditt hus. Bilda dig en egen uppfattning och analysera var dina besparingar kan göras. Det skulle dock förvåna om det är fönstren som är boven! Björn Ohlén redogör för myt och sanning om energiförluster från fönster.

Materialhörnan - Fönsterglas

Under vinjetten Materialhörnan kommer Byggnadskultur framöver att ta upp olika material och byggdetaljer, som används vid restaureringar av gamla hus, Vad bör man tänka på, vilka olika möjligheter finns, går det att använda nytt material och vart vänder man sig? Det är några av de frågor vi ska försöka att ge svar på. Här behandlar vi först fönsterglas. l kommande nummer fortsätter vi med fönsterbeslag och fönstersnickerier.

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!