Hällnäs station

Kategori: Arkitekturhistoria | Bebyggelsehistoria | Övrigt

Nu har Trafikverket snart avvecklat alla de fastigheter man inte behöver för sin kärnverksamhet. Många gedigna järnvägsbyggnader har rivits, men här och där har lokala krafter tagit saken i egna händer. Anders Nordström skriver om initiativet i Hällnäs.

Hällnäs stationshus är en av de byggnader som ingår i eller snarare ingick i trafikverkets stora fastighetsavvecklingsprojekt på runt 1000 byggnader. Hällnäs station upphörde med godshantering 1977 och persontrafiken vid stationen lades ned 1995. Den återuppstod den korta perioden mellan januari 2006 och juni 2008 när regionaltåget Norrskenan mellan Luleå och Umeå stannade på stationen med en tur i vardera riktningen per dag. Sedan augusti 2010 har stationen åter persontrafik sedan tågen på Norrtågs nya linje Lycksele–Umeå gör uppehåll i Hällnäs.

Stationshuset renoverades exteriört så sent som 1996 med bland annat ett nytt bandtäckt plåttak.

I samhället finns en ideell förening, Hällnäs Samhällsnämnd, vars syfte bland annat är att verka för god gemenskap och trivsel, stärka sammanhållningen i bygden och verka för en positiv utveckling av service, kultur och sysselsättning. Som en del i detta har föreningen kämpat med namnlistor och opinionspåverkan för att få behålla stationshuset i Hällnäs.

Föreningen lyckades med bistånd från Vindelns kommun få överta stationshuset 2011 och har sedan dess nyttjat det för att visa upp Hällnäs historia och som en samlingsplats. Bland annat med utställningar som visar in- teriörer från Hällnäs sanatorium, damfriseringen i Hällnäs och Nylunds Café från 1923. Byggnaden är kallställd och saknar indraget vatten och avlopp - men vad gör det. Här har man gemensamt byggt en samlingspunkt
för såväl nu boende som utflyttade Hällnäsbor. Föreningen har sedan några år tillbaka öppet fyra helger varje sommar med särskilda program med bland annat föreläsningar om Hällnäs historia och järnvägshistoria.

 

Läs mer om Hällnäs:

www.jvgfoto.se/banor/stamba- nan-genom-ovre-norrland/van- nas-hallnas/hallnas-hls/

Utgiven i nummer:
3/13

Byggnadskultur 2013 - 3

Att leva på byggnadsvård

Författare
Anders Nordström

är byggnadsingenjör som arbetar med kulturhistoriska fastigheter i egna företaget Historiska Hus, styrelseledamot i byggnadsvårdsföreningen 

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!